FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Εμπορικό απόρρητο - καθυστέρηση

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.116, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

EU COMM LOGO«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέλειψε να κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών (Οδηγία 2016/943).
Η Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Η προθεσμία που είχε καθοριστεί για εναρμόνιση με την Οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018.
Η επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία;
 2. Υπάρχουν και άλλα εναρμονιστικά νομοσχέδια που καθυστερούν και, εάν ναι, γιατί;
 3. Προγραμματίζεται κάποιο σύστημα διασφάλισης ότι αυτό δε θα ξανασυμβεί;
 4. Πότε αναμένεται να κατατεθεί το πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων;»

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2020 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.116, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

          «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

 1. Για την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Οδηγία 2016/943/ΕΕ είχε συνταχθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί της Προστασίας της Τεχνογνωσίας και των Επιχειρηματικών Πληροφοριών που δεν έχουν Αποκαλυφθεί (Εμπορικό Απόρρητο) από την Παράνομη Απόκτηση, Χρήση και Αποκάλυψή τους Νόμος του 2020”. Ακολούθως, το εν λόγω νομοσχέδιο απεστάλη στον Γενικό Εισαγγελέα για τον νενομισμένο νομοτεχνικό έλεγχο στις 29/03/2018.

 2. Μετά από μεγάλο αριθμό γραπτών και τηλεφωνικών υπενθυμίσεων τόσο από λειτουργούς του ΤΕΕΕΠ και του ΥΕΕΒ, το νομοτεχνικά ελεγμένο νομοσχέδιο μας απεστάλη στις 30/10/2020, μετά από περίοδο πέραν των 2,5 ετών.

 3. Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά Νομοσχέδιο, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του, ημερομηνίας 04/11/2020, και κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση στις 5/11/2020 με τη μορφή του κατεπείγοντος.

 4. Αναφορικά με τις εκκρεμότητες του ΥΕΕΒ στη Νομική Υπηρεσία (ΝΥ), θα ήθελα να επισημάνω ότι ενώπιον της ΝΥ εκκρεμούν 42 Νομοσχέδια / Σχέδια Κανονισμών / Γνωματεύσεις / Συμβόλαια, εκ των οποίων τα 23 κρίνονται υψίστης σημασίας, μεταξύ των οποίων και εναρμονιστικά νομοσχέδια.

 5. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών εναρμόνισης αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του ΥΕΕΒ και για το σκοπό αυτό γίνονται συνεχώς διαβήματα ενημέρωσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ούτως ώστε να δοθεί προτεραιότητα στον νομοτεχνικό έλεγχο εναρμονιστικών νομοσχεδίων.

 6. Επιπρόσθετα, αντιλαμβανόμενοι τον μεγάλο φόρτο εργασίας της ΝΥ, έχουμε υποβάλει γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα διάφορες εισηγήσεις μας για άμβλυνση του προβλήματος, όπως η αγορά νομικών υπηρεσιών και ο καθορισμός συγκεκριμένων λειτουργών για τις ανάγκες συγκεκριμένων Υπουργείων, με σκοπό την ύπαρξη μιας συνεχούς συνεννόησης αναφορικά με το στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου των εκάστοτε νομοσχεδίων.

 7. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινήσεις και για περαιτέρω συζήτηση των πιθανών τρόπων επίσπευσης των διαδικασιών με στόχο την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.»

ΑΛ/ΜΑ/Ap-23.06.011.05.116


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο