Εκδίδουμε πιστοποιητικό ότι εν ΟΚ πριν να κτιστεί το κτήριο

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις και θέματα - 2020 Εμφανίσεις: 1431
greenBuilding1Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.036, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Σε σχέση με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διαφοροποιήσει τη διαδικασία έκδοσής τους, ώστε να εκδίδονται μόνο μετά από έλεγχο ότι εφαρμόστηκε στο κτίριο ό,τι είχε υποδειχθεί στα σχέδια και όχι πριν ακόμη κατασκευαστεί το κτίριο, όπως ισχύει σήμερα.»


Απάντηση ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2020 της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Νατάσας Πηλείδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.036, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η αρμόδια Υπηρεσία Ενέργειας εξετάζει και υλοποιεί διάφορα μέτρα με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εγκυρότητας των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

2. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω την ψηφιοποίηση, τα τελευταία χρόνια, του Μητρώου των ΠΕΑ, η οποία επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό δεδομένων και στοιχείων των ΠΕΑ που ελέγχονται.
Επίσης, τη δημιουργία νέας μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να καλύψει προβλήματα και κενά που παρατηρούνται από την εφαρμογή της υφιστάμενης μεθοδολογίας, να συμπεριλάβει νέες τεχνολογίες και να βελτιώσει τον τρόπο που καταγράφεται η ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου στο ΠΕΑ και στις συστάσεις που το συνοδεύουν.


3. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστεί, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικότερα με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Εφαρμογής του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο και η βελτίωση της υφιστάμενης διαδικασίας έκδοσης των ΠΕΑ.»


ΓΧ/ΜΑ/Ap-23.06.011.05.036
Εκτύπωση