fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Πλαστικά ντεπόζιτα σε πολυκατοικίες και πόσιμο νερό

WaterTank1[Σημείωση:  Η ερώτηση Πόσιμο νερό σε διαμερίσματα είναι σχετική]
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Νοουμένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή πόσιμου νερού σε διαμερίσματα είναι υποχρεωτική και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πλείστες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν πλαστικά ντεπόζιτα στο ισόγειο, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα με την πίεση του νερού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Είναι επιτρεπτές τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το πόσιμο νερό να περνά μέσα από πλαστικά ντεπόζιτα;

2. Έχουν εκδοθεί οδηγίες όσον αφορά τέτοιου είδους συνδέσεις;

3. Υπάρχει σύσταση όσον αφορά τις προδιαγραφές τέτοιων πλαστικών ντεπόζιτων;»

Απάντηση από Υδατοπρομήθεια Λάρνακας;

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αρ. φακ. 01-00-00-180
16 Ιουνίου 2020
Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εσωτερικών 1453, Λευκωσία
(υπόψη K. Άντρης Σολωμού)

Ερώτηση με αρ. 23.06.011,04.433 ημερ.17 Μαρτίου 2020 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 05.22.006.001 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 2020 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με τα ερωτήματα του κ, Θεοπέμπτου:

2. Τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από Πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιται όχι μόνον είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους "όρους υδροδότησης πολυκατοικιών" που καθορίζονται στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017). Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι —

ο καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή ή υδατοδεξαμενές που κατασκευάζεται στο ισόγειο ή υπόγειο και μετά από αυτή γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση αντλίας για την προώθηση του νερού σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακοσίων (800) λίτρων το καθέναΝοείται ότι, οι υδρομετρητές τοποθετούνται πριν από τα ντεπόζιτα και παρέχεται ασφαλής πρόσβαση σε αυτούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας:Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στην οροφή ικανοποιητικός Χώρος για την τοποθέτηση ανεξάρτητων ντεπόζιτων, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την εγκατάσταση κοινόχρηστης υδατοδεξαμενής στην οροφή, η οποία να έχει χωρητικότητα που να αντιστοιχεί με τουλάχιστο μισό κυβικό μέτρο για κάθε υποστατικό να είναι τέτοιας κατασκευής, που να επιτρέπει την τακτική επιθεώρηση της, και από την οποία να εγκαθίσταται κεντρική εξαγωγή στην οποία το Συμβούλιο τοποθετεί τους επιμέρους υδρομετρητές και ο καταναλωτής συνδέει κάθε υδρομετρητή με το αντίστοιχο υποστατικό'

Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω των περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού, που ήταν αναγκασμένα να επιβάλλουν τα Συμβούλια σε περιόδους λειψυδρίας, ώστε το νερό, το οποίο παροχετεύεται με χαμηλή πίεση υπό αυτές τις περιστάσεις, να μπορεί να μεταφέρεται στα ανεξάρτητα ντεπόζιτα των υποστατικών (διαμερισμάτων) στην οροφή των πολυκατοικιών για να χρησιμοποιείται κατά τις ώρες διακοπής της υδατοπρομήθειας.

tap233. Παρά τις πιο πάνω πρόνοιες των Κανονισμών του Συμβουλίου και δεδομένου ότι η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού αποτελεί πλέον την εξαίρεση παρά τον κανόνα, το Συμβούλιο επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο, νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει την μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απι όπου το υποστατικό προμηθεύεται Πόσιμο νερό, Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη μη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

4. οι όροι προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών καθορίζονται στον Κανονισμό 14(2) της Κ.Δ.Π.29Ο/2Ο17. Αντίγραφο επισυνάπτεται για σχετική άμεση αναφορά.

5. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικου (κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι συηηνων που ειναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21). Αντίγραφο των Κανονισμών αυτών επίσης επισυνάπτεται.

6. Τέλος, για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, 

7. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος.

Σοφοκλής Χριστοδουλίδης
Διευθυντής
Κοιν.: Γενικό Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων
Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού


Απάντηση ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας τέτοιες συνδέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιτα, όχι μόνο είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους “όρους υδροδότησης πολυκατοικιών” όπως και η ανάγκη για τοποθέτηση αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.
3. Στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.109/2012) και πιο συγκεκριμένα στον Κανονισμό 10(3) προνοείται όπως:
“(3) Για πολυκατοικίες όπου η πίεση του δικτύου δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τα διαμερίσματα:
  (α) το Συμβούλιο προβαίνει στην εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού προς την πολυκατοικία στο πλησιέστερο σημείο του τεμαχίου από τον κύριο αγωγό, όπου τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή για τις ανάγκες ολόκληρης της πολυκατοικίας:
Νοείται ότι, το ακριβές σημείο της παροχής καθορίζεται από το Συμβούλιο, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή
  (β) ο ιδιοκτήτης και/ή καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας ή σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα (1) για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακόσια (800) λίτρα το καθένα
  (γ) η υδατοδεξαμενή του ισογείου συνδέεται με την υδατοδεξαμενή της οροφής ή τα ντεπόζιτα, με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου, ο οποίος τοποθετείται εξωτερικά ή με ειδικό κανάλι
  (δ) η υδατοδεξαμενή της οροφής έχει χωρητικότητα που αντιστοιχεί με τουλάχιστον πεντακόσια (500) λίτρα για κάθε υποστατικό και είναι τέτοιας κατασκευής που επιτρέπεται η τακτική επιθεώρησή της
  (ε) η ευθύνη της συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού, βαρύνει τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή”.
4. Παρόμοια πρόνοια υπάρχει και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 159/2012) και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017).

5. Εντούτοις, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας σημειώνει ότι επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει τη μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απ΄ όπου το υποστατικό προμηθεύεται πόσιμο νερό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

6. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικού (Κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι σωλήνων που είναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21).

7. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού αναφέρει ότι λόγω της ανέγερσης ψηλών κτιρίων/πύργων, η ανάγκη τοποθέτησης ντεποζίτων για την άντληση νερού σε ψηλότερους ορόφους έχει καταστεί αναγκαία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2), η ανάγκη για τοποθέτηση ντεποζίτου νερού στο ισόγειο επιβάλλεται για υποστατικά πάνω από τέσσερις ορόφους όπου υπάρχει και η ανάγκη τοποθέτησης αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.

8. Στους κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Κανονισμός 11(2)), αναφέρονται τα επιτρεπόμενα υλικά για κατασκευή ντεποζίτων νερού χωρίς όμως να επιβάλλεται ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσει ο αιτητής/ιδιοκτήτης.

9. Διευκρινίζεται περαιτέρω από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(στ), η ευθύνη για τη συντήρηση της κεντρικής παροχής (σωλήνα παροχέτευσης) μέχρι τον/τους υδρομετρητές βαρύνει το Συμβούλιο και η ευθύνη για τη συντήρηση της υπόλοιπης υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνα διανομής) και του ερμαριού υδρομετρητών, βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2)(ε) ο καταναλωτής βαρύνεται και με την ευθύνη συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού.

10. Τέλος, σημειώνεται ότι για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/all/778CC9674D7191C7C2258495002C9E35?opendocument

11. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.»

ΡΠ/ΙΤ/Ap-23.06.011.04.433

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 19, 2021
CampingTent

Κανόνες Λειτουργίας των Δασικών Κατασκηνωτικών Χώρων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.039, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Από παλαιότερη συνάντηση, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ.…
Μαρτίου 19, 2021
200x20000038

Μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης στο δάσος Προδρόμου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.052, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί για τις μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης (pinus nigra) στο δάσος Προδρόμου από το Τμήμα Δασών.…
Μαρτίου 03, 2021
200x20000015

Μενεού -παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.537, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών…
Μαρτίου 03, 2021
Image00024

Εσωτερικός έλεγχος υπουργείων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλείται όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο που υπάρχει στα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...