fbpx

Συντήρηση Κολυμβητηρίου Λευκωσίας

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις και θέματα - 2020 Εμφανίσεις: 846
NicosiaMunicipalPool09 Μαρτίου 2020
ΧΛ/ΣΜ/002/20

Προς:
Κ. Ανδρέα Τάκη Μιχαηλίδη
Πρόεδρο Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού

Αγαπητέ κύριε ,

Θέμα: Συντήρηση Κολυμβητήριου Λευκωσίας

Σας γράφω με αφορμή την πρόσφατη ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κολυμβητήριο Λευκωσίας αναφορικά με την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του για δύο μήνες, τον Νοέμβριο του 2019.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρία, οι βλάβες που παρουσιάζονται στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λευκωσίας οφείλονται στο γεγονός ότι τόσο οι κτιριακές όσο και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες και χρήζουν άμεσης αναβάθμισης. Όπως έχουμε ενημερωθεί το θέμα της αναγκαιότητας για ανακαίνιση του Κολυμβητηρίου ξεκίνησε να συζητείται από το 2008 με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί όπως ο Δήμος αναλάβει την ετοιμασία των εγγράφων του διαγωνισμού και την επίβλεψη των εργασιών, ενώ ο ΚΟΑ αναλάβει την επιχορήγηση της δαπάνης του έργου. Μετά από συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών το 2019, διαβεβαιώθηκε η περίληψη πιστώσεων για την υλοποίηση του έργου στον προϋπολογισμό του ΚΟΑ.

Μελετώντας τον προϋπολογισμό του ΚΟΑ διαπιστώνουμε πως για αναπτυξιακές δαπάνες και βελτιώσεις του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας διατίθεται το προνοητικό ποσό των 10 ευρώ. Επίσης, στο ποσό του €1.250.000 που διατίθεται για συντήρηση ιδιόκτητων αθλητικών χώρων, δεν διευκρινίζεται ποιο είναι το ποσοστό που πρόκειται να διατεθεί για σκοπούς συντήρησης του κολυμβητήριου Λευκωσίας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σε ποιο σημείο του προϋπολογισμού του ΚΟΑ έχουν περιληφθεί οι πιο πάνω αναμενόμενες πιστώσεις για υλοποίηση της ανακαίνισης του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας;

Παρατηρούμε επίσης πως το συγκεκριμένο κολυμβητήριο σε σχέση με τα υπόλοιπα ιδιόκτητα κολυμβητήρια του ΚΟΑ καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό σε ρεύμα (€112.000 σε σχέση με €48.500 για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λάρνακας και €57.000 για το Κολυμβητήριο Λεμεσού) και καύσιμα, (πέραν του ενός τρίτου της συνολικής κατανάλωσης) και απαιτεί την πλειοψηφία του προϋπολογισμού που διατίθεται για συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού (€86.000 από τα €96.100).

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του ΚΟΑ για εκκίνηση των εργασιών ανακαίνισης του Ολυμπιακού Κολυμβητήριου Λευκωσίας, για πόσο χρονικό διάστημα αναμένεται να κλείσει το κολυμβητήριο και τι ενέργειες θα ληφθούν ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά το προπονητικό πρόγραμμα των κολυμβητικών συλλόγων Λευκωσίας που έχουν ως βάσει τους το Κολυμβητήριο Λευκωσίας;

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,


Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών07.01.008.003/2020
e-mail: ctheopemptou@parliament.cy

Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου

Γραφείο Γενικής Διευθύντριας
13 Απριλίου 2020

Βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
1402 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Αγαπητέ Κύριε Θεοπέμπτου,

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σε συνέχεια της επιστολής σας προς τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας προωθώ το ενημερωτικό σημείωμα που ετοίμασε η Υπηρεσία για ενημέρωσή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις.


Με εκτίμηση

Δρ Μαίρη Χαραλάμπους-Παπαμιλτιάδη
Γενική Διευθύντρια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
07 .οι .008.003/2020 07 Απριλίου 2020
Προς: Γενική Διευθύντρια
Από: Πασχαλίνα Μαγνήτη

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Αναφέρομαι στην επιστολή του Βουλευτή ημερομηνίας 9/3/2020 σχετική με το πιο πάνω θέμα και σας παραθέτω τις απόψεις μου επί του περιεχομένου της :

1. Οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητήριου είναι πεπαλαιωμένες και επιβάλλεται η ανακαίνισή του. Οι διεργασίες τροχοδρομήθηκαν οριστικά το 2019 και μετά από συνάντηση του τότε Προέδρου του ΚΟΑ κυρίου Γεωργιάδη, της ΓΔ του ΚΟΑ και του Δημάρχου Λευκωσίας με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου και συμφωνήθηκε η διαδικασία αναβάθμισης της εγκατάστασης.

2. Η γη πάνω στην οποία έχει ανεγερθεί το κολυμβητήριο είναι κρατική και μισθωμένη στον Δήμο Λευκωσίας. Μεταξύ Δήμου & ΚΟΑ υφίσταται συμφωνία υπομίσθωσης του αγωνιστικού τμήματος του χώρου, η οποία, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει και την διαδικασία συντήρησης των εγκαταστάσεων (η οποία εκτελείται από τον Δήμο Λευκωσίας) και την κάλυψη των σχετικών δαπανών* που αναλογούν στις τις αγωνιστικές δεξαμενές από τον ΚΟΑ.

*Η καταβολή των πιο πάνω δαπανών/οφειλών εκταμιεύονται από το κεφάλαιο 01-0709 (Έξοδα Λειτουργίας Ιδιόκτητων και άλλων Χώρων), αφού όπως επεξηγείται πιο πάνω, το κολυμβητήριο συντηρείται από τον Δήμο Λευκωσίας και ο ΚΟΑ καταβάλλει το ποσό που του αντιστοιχεί.
Ως εκ τούτου, οι δαπάνες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο κεφάλαιο 01-05-01 (Συντήρηση Ιδιόκτητων χώρων) το οποίο αναφέρει ο κύριος Θεοπέμπτου στην επιστολή με προυπολογισμό για το 2020 €1.25Ο.ΟΟΟ.

3. Η καταβολή της συνολικής επιχορήγησης για την ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας (προεκτιμάται σε €5.000.000Ο + ΦΠΑ περιλαμβανομένου και 12-ετους συντήρησης) θα γίνει από εξοικονομήσεις σε μελλοντικούς προυπολογισμού η/και ειδικές κρατικές χορηγίες.
ΟΙ δε πιστώσεις ύψους €2.140.000 και οι οποίες έχουν πρόσφατα παραχωρηθεί στο Δήμο Λευκωσίας για την αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, αφορούν σε υπόλοιπα του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το 2019 τα οποία είχαν εξοικονομηθεί από ποσά που δεν δαπανήθηκαν και για τούτο στο κεφάλαιο με τις αναπτυξιακές δαπάνες του κολυμβητηρίου αναγράφεται το ποσό των €10.
Σε σχέση με τα σχόλια του κυρίου Θεοπέμπτου αναφορικά με τις αυξημένες καταναλώσεις, σας αναφέρω ότι στο συγκεκριμένο κολυμβητήριο, πέραν του γεγονότος ότι τα συστήματα των εγκαταστάσεων του είναι πεπαλαιωμένα (λειτουργούν 31 και πλέον χρόνια) και ως εκ τούτου και πιο κοστοβόρα, υπάρχουν δύο δεξαμενές με σχεδόν τον ίδιο όγκο νερού (ολυμπιακή διαστάσεων 50Χ21Χ2μ & καταδυτική 20Χ21Χ5μ), ενώ τα αλλά κολυμβητήρια διαθέτουν μια ολυμπιακή δεξαμενή μαζι με μια πολύ μικρή προπονητική.

4. Η ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας είναι έργο που θα εκτελεστεί από το Δήμο Λευκωσίας και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΟΑ. Επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου όπως μας έχει σταλεί από τον Δήμο Λευκωσίας. Επίσης και σε ότι αφορά στο ερώτημα του τι ενέργειες θα ληφθούν ώστε να μην επηρεαστεί το προπονητικό πρόγραμμα των κολυμβητικών φορέων σας ενημερώνω ότι παρακολουθώ συνεχώς την όλη εξέλιξη του σχεδιασμού, (έχω ήδη αποστείλει και σχετική επιστολή, βλ.αρ. εγγρ 406202) ώστε να μην συμβει κατι τετοιο.

Παραμένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Πασχαλίνα Μαγνήτη


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Ι ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Χ. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ

  1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ KOA ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ΕΓΡ. 406202

3.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚ 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΑΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία συμπλήρωσης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

     

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΛΗΞΗ

 

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

 

1

Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς με συνοπτικές διαδικασίες για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για εργαστηριακούς ελέγχους, ελεγχο στατικής επάρκειας, προσχέδια, τεχνοοικονομική μελέτη

 

2

2

14/10/2019

28/10/2019

2

Διαδικασία Προσφορών(έγκριση κονδυλίου, υπόμνημαΓΕΠ, έγκριση εγγράφων)

ΤΥ

3

5

28/10/2019

18/11/2019

3

Προκύρηξη/Υποβολή Προσφορών

ΤΥ

4

9

18/11/2019

16/12/2019

4

Αξιολόγηση Προσφορών

ΤΥ

4

13

16/12/2019

13/1/2020

5

Επιτροπή Προσφορών/Απόφαση

ΔΗΜΟΣ

3

16

13/1/2020

3/2/2020

6

Κατακύρωση/Υπογραφή Σύμβαση

ΔΗΜΟΣ

3

19

3/2/2020

24/2/2020

7

Ετοιμασία προσχεδίου και

Τεχνοοικονομικής Μελέτης από Μελετητές

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

17

36

24/2/2020

22/6/2020

8

Ετοιμασία σημείωμα έργου

Υ.Οικονομικών

4

40

22/6/2020

20/7/2020

9

Απόφαση ΔΗΜΟΥ & KOA

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΑ

6

42

22/6/2020

3/8/2020

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

 

ΑΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ

Προθεσμία συμπλήρωσης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

10

Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς με συνοπτικές διαδικασίες για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για ετοιμασία εγγράφων προσφοράς ΜελέτηΚατασκευή-Συντήρηση

ΤΥ

1

43

3/8/2020

10/8/2020

11

Διαδικασία Προσφορών(έγκριση κονδυλίου, υπόμνημαΓΕΠ, έγκριση εγγράφων)

ΔΗΜΟΣ

3

46

10/8/2020

31/8/2020

12

Προκύρηξη/Υποβολή Προσφορών

 

2

48

31/8/2020

14/9/2020

13

Αξιολόγηση Προσφορών

ΤΥ

2

50

14/9/2020

28/9/2020

14

Επιτροπή Προσφορών/Απόφαση

ΔΗΜΟΣ

3

53

28/9/2020

19/10/2020

15

Κατακύρωση/Υπογραφή Σύμβασης

ΔΗΜΟΣ

3

56

19/10/2020

9/11/2020

16

Ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκύρηξη Προσφορών Μελέτη-Κατασκευή-Συντήρηση από Μελετητές

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

13

69

9/11/2020

8/2/2021

17

Εγκριση Εγγράφων

ΚΟΑ

ΔΗΜΟΣ

4

73

8/2/2021

8/3/2021

18

Εγκριση Εγγράφων

ΓΕΝΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

4

77

8/3/2021

5/4/2021

 

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

19

Προκύρηξη/Υποβολή Προσφορώ

 

21

98

5/4/2021

30/8/2021

20

Αξιολόγηση Προσφορών

ΚΟΑ

ΔΗΜΟΣ

4

102

30/8/2021

27/9/2021

21

Επιτροπή Προσφορών/Συμβούλιο Προσφορών

ΔΗΜΟΣ

4

106

27/9/2021

25/10/2021

22

Κατακύρωση/Υπογραφή Σύμβασης

ΔΗΜΟΣ

4

110

25/10/2021

22/11/2021

23

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

26

136

22/11/2021

23/5/2022

24

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

110

246

23/5/2022

1/7/2024

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

246

 

1/712024

Εκτύπωση