fbpx

Προβλήματα εφαρμογής του νόμου για τις λαϊκές αγορές

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2018 Εμφανίσεις: 635
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. tomatoΧαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, συζητήθηκε το θέμα με τίτλο “Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.”
Κατά τη συζήτηση του θέματος η επιτροπή πληροφορήθηκε μεταξύ άλλων για προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή του περί της ρύθμισης της Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για τις λαϊκές αγορές και ποιες είναι οι απόψεις του υπουργείου όσον αφορά την επίλυσή τους.»Απάντηση ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Πάγια πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι η στήριξη της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, με στόχο την εξομάλυνση του μεγάλου χάσματος τιμών που παρατηρείται μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή, προς όφελος, βεβαίως και των δύο. Γι’ αυτό ήταν και παραμένει θέση του ΥΓΑΑΠ ότι οι Λαϊκές Αγορές είναι χώροι στους οποίους θα πρέπει οι ίδιοι οι παραγωγοί να διαθέτουν προϊόντα μόνο δικής τους παραγωγής. Αυτό εξ άλλου διαλαμβάνεται και στο άρθρο 4 των περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμων του 2013 έως 2015 (εφ’ εξής Νόμος).
Σε δύο άλλα σημεία όμως της νομοθεσίας αυτής περιλαμβάνονται πρόνοιες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή εμπορίου, δηλαδή την πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές όχι παραγωγής των ιδίων των παραγωγών που συμμετέχουν σ’ αυτές. Πιο συγκεκριμένα, (α) στο άρθρο 12(3) του Νόμου περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία δίδεται το δικαίωμα σε παραγωγούς που διαθέτουν τα προϊόντα τους σε Λαϊκή Αγορά, να διαθέτουν και τα προϊόντα άλλων παραγωγών, που επίσης έχουν άδεια διάθεσης των προϊόντων τους σε Λαϊκή Αγορά και (β) στο άρθρο 3(1)(β) του Νόμου [όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 57(Ι)/2015] περιλαμβάνεται πρόνοια με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε έμπορο να διαθέτει προϊόντα σε Λαϊκή Αγορά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.


Οι πιο πάνω πρόνοιες έχουν βρει ευρεία εφαρμογή σε όλες τις Λαϊκές Αγορές με αποτέλεσμα
(α) μεγάλο μέρος των προϊόντων που πωλούνται στις Λαϊκές να διατίθεται από εμπόρους και
(β) μεγάλος αριθμός παραγωγών, στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα, στην ουσία εξαναγκάζονται να αυξήσουν την γκάμα των προς διάθεση προϊόντων τους διαθέτοντας και προϊόντα που αγοράζουν από άλλους παραγωγούς.

Ως αποτέλεσμα αυτού παρατηρείται στις Λαϊκές Αγορές η δραστηριοποίηση πολλών “μικρών φρουταριών”, χωρίς να εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός λειτουργίας τους, δηλαδή οι απευθείας πωλήσεις χωρίς μεσάζοντες και σε τιμές που να συμφέρουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές.


Αποβλέποντας στην απάμβλυνση του όλου προβλήματος, το Τμήμα Γεωργίας απέστειλε επιστολή στις 07.06.2017 στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής που συστάθηκε με βάση το Νόμο, με σχετικές εισηγήσεις για θέσπιση Κανονισμών.
Στους εν λόγω Κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες που θα δίνουν τη δυνατότητα
(α) στον καταναλωτή να διαχωρίσει τα προϊόντα ιδίας παραγωγής από τα προϊόντα εμπορίας,
(β) στις αρμόδιες αρχές ελέγχου (οικείος Δήμος ή Κοινότητα) να διενεργούν αποτελεσματικότερους ελέγχους και
(γ) στη Συμβουλευτική Επιτροπή να εποπτεύει αποτελεσματικότερα την όλη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, αλλά και να προωθεί διορθωτικά μέτρα.

Το Υπουργείο στηρίζει το θεσμό των Λαϊκών Αγορών και εργάζεται προς την κατεύθυνση της ορθής λειτουργείας τους προς όφελος πάντοτε τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»


ΕΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.863(2)
Εκτύπωση