Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ελιές σε δρόμους και πεζοδρόμια - είναι ασφαλισμένη η κατανάλωση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.187, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου ΘεοπέμπτουOlivesSmall

«Με αφορμή την εποχή συγκομιδής των ελιών που πλησιάζει και τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα από πολλούς πολίτες αστικών περιοχών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σε σχέση με τις παρόδιες ελιές:

1. Τι υποδεικνύουν οι πιο πρόσφατες χημικές αναλύσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα των παρόδιων ελιών σε ρύπους; Είναι η περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση;

2. Τι έχει να προτείνει το αρμόδιο υπουργείο στους πολίτες αστικών περιοχών όσον αφορά την ασφάλεια συγκομιδής και κατανάλωσης των παρόδιων ελιών;»


Απάντηση:
Απάντηση ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.187, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στην πιο πάνω ερώτηση, από το αρμόδιο Τμήμα, τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτος είναι η ακόλουθη:

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996-2014, προβαίνει όσον αφορά τις ελιές και το ελαιόλαδο, στον επίσημο έλεγχο των ελαιοτριβείων, των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης ελαιόλαδου, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και συσκευασίας ελιών και πάστας ελιών, της εισαγωγής προϊόντων ελιάς και ελαιόλαδου από κράτη εκτός Ε.Ε., καθώς και στον έλεγχο των επεξεργασμένων ελιών και του ελαιόλαδου που προσφέρονται προς πώληση στη λιανική αγορά και τις μονάδες μαζικής εστίασης.

3. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν την εξέταση της φυσικοχημικής και οργανοληπτικής ποιότητας του ελαιόλαδου και των λοιπών προϊόντων της ελιάς, των συνθηκών παραγωγής και φύλαξης της ιχνηλασιμότητας τους, καθώς και της σήμανσης αυτών. Επίσης, η Υγειονομική Υπηρεσία εφαρμόζει τις εκάστοτε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της ποιότητας και ασφάλειας του ελαιόλαδου και των άλλων προϊόντων της ελιάς.

4. Η αρμοδιότητα της Υγειονομικής Υπηρεσίας αρχίζει εκεί όπου η ελιά παύει να αποτελεί πρωτογενές προϊόν. Αυτό συμβαίνει όταν πραγματοποιούνται σε μια εγκατάσταση εργασίες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα πρωτογενή προϊόντα και/ή να εισάγουν νέους κινδύνους στα τρόφιμα. Τέτοιες εργασίες είναι η μεταποίηση της ελιάς σε ελαιόλαδο, πολτό ελιάς, ή σε ελιές έτοιμες για κατανάλωση. Ως εκ τούτου, η Υγειονομική Υπηρεσία δεν είναι αρμόδια να προτείνει στους πολίτες αστικών περιοχών οδηγίες όσον αφορά την ασφάλεια συγκομιδής και κατανάλωσης των παρόδιων ελιών, αφού η πτυχή αυτή αφορά το πρωτογενές προϊόν.

5. Τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ορισμένων περιβαλλοντικών ρυπαντών στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης της ελιάς και του ελαιόλαδου, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα και οι διοξίνες, καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006.

6. Από εργαστηριακές εξετάσεις που διεξήχθηκαν στο παρελθόν για τις παρόδιες ελιές στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επιβάρυνσης τροφίμων και Φυσικών Τοξινών του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα επίπεδα των Βαρέων Μετάλλων (Μολύβδου, Καδμίου, Υδραργύρου) και άλλων χημικών στοιχείων, καθώς και άλλων τοξικών ουσιών όπως Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων ήταν πολύ χαμηλά μέχρι και μη ανιχνεύσιμα σε σχέση με τα όρια (μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα) που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

7. Το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει εκδώσει τρίπτυχο για την βιολογική αξία του ελαιολάδου στην διατροφή του ανθρώπου που περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του.

8. Αναφορικά με το σημείο 2 στην ερώτηση σας, αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

9. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.»

ΑΠ/HK/Ap-23.06.011.03.187

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Μαρτίου 19, 2021
CampingTent

Κανόνες Λειτουργίας των Δασικών Κατασκηνωτικών Χώρων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.039, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Από παλαιότερη συνάντηση, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ.…
Μαρτίου 19, 2021
200x20000038

Μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης στο δάσος Προδρόμου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.052, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί για τις μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης (pinus nigra) στο δάσος Προδρόμου από το Τμήμα Δασών.…
Μαρτίου 03, 2021
200x20000015

Μενεού -παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.537, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών…
Μαρτίου 03, 2021
Image00024

Εσωτερικός έλεγχος υπουργείων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλείται όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο που υπάρχει στα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...