Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Αγκυροβόληση σκαφών στην παραλία της Λάρας

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.604, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις με αριθμό 273/90, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αλιείας Νόμου, απαγορεύεται μεταξύ άλλων την περίοδο από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας η αγκυροβόληση σκάφους ή η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου μέχρι και τα 20 μέτρα από την ακτογραμμή.

Μετά το πρόσφατο περιστατικό, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, όπου πλοίο αγκυροβόλησε στην προστατευόμενη παραλία της Λάρας, όπου εκκολάπτονται χελώνες, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης των πιο πάνω κανονισμών, ώστε να απαγορεύεται ολόχρονα η αγκυροβόληση σκάφους ή η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.604, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Μετά το περιστατικό προσάραξης σκάφους στην παραλία της προστατευόμενης περιοχής Λάρας τον περασμένο Μάιο, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικού Διατάγματος, με το οποίο παρατείνει την απαγόρευση της διέλευσης και αγκυροβόλησης σκάφους στην προστατευμένη περιοχή, κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο έκαστου έτους, για σκοπούς προστασίας της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.
Το εν λόγω Διάταγμα εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου 2018 και στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ενώ έχουν γίνει και σχετικές ανακοινώσεις για σκοπούς πληροφόρησης του κοινού.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

Το διάταγμα:

Παρασκευή, 27/7/2018
Διάταγμα Υπουργείου Γεωργίας για την προστατευόμενη περιοχή Λάρας
Απαγόρευση διέλευσης ή αγκυροβόλησης σκάφους στην περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με σκοπό την διασφάλιση της προστασίας της προστατευόμενης περιοχής Λάρας-Τοξεύτρας από διάφορες θαλάσσιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, έχει προχωρήσει σε έκδοση σχετικού Διατάγματος για απαγόρευση της διέλευσης ή αγκυροβόλησης σκάφους στη εν λόγω θαλάσσια περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο, με εξαίρεση σκαφών με επαγγελματική άδεια παράκτιας αλιείας. Σημειώνεται ότι, η επέκταση της προστασίας της θαλάσσιας περιοχής, πέραν του περιορισμού των άμεσων ανθρωπογενών πιέσεων και δραστηριοτήτων, αποτελεί και μέτρο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έχει επηρεάσει την περίοδο ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών, που πλέον αρχίζει από το Μάιο, με την εκκόλαψη των τελευταίων νεοσσών να συνεχίζεται μέχρι και τον Οκτώβριο.

Το Διάταγμα είναι συμπληρωματικό στην υφιστάμενη νομοθεσία για την Προστατευόμενη Περιοχή Λάρας, η οποία έχει από το 1989 κηρυχθεί ως τέτοια, με βάση τον περί Αλιείας Νόμο και Κανονισμούς. Σύμφωνα με τον κανονισμό 14 των περί Αλιείας Κανονισμών του 1990 μέχρι 2012, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, στην εν λόγω προστατευόμενη περιοχή που οριοθετείται μεταξύ του σημείου τομής του 34 54΄30” Βόρειου Παράλληλου, μέχρι το σημείο τομής του 34 59΄ Βόρειου Παράλληλου, δηλαδή από την τοποθεσία γνωστή ως «Άσπρος» μέχρι το «Αργάκι του Γιουσούφι» και η οποία επεκτείνεται από τη γραμμή της ανώτατης στάθμης της παλίρροιας κάθετα προς το μέρος της ξηράς σε απόσταση 90 μέτρων και προς τη θάλασσα σε βάθος όχι μικρότερο από 20 μέτρα, απαγορεύεται μεταξύ άλλων, η διέλευση ή αγκυροβόληση σκάφους, η τοποθέτηση ομπρέλας, κρεβατιού, τροχόσπιτου, αντίσκηνου ή άλλου ανάλογου παραπήγματος, πάνω σε οποιοδήποτε τμήμα της παραλιακής ζώνης της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι η προαναφερόμενη περιοχή συμπεριλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000 (Χερσόνησος Ακάμας) το οποίο εγκαθιδρύθηκε με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων (92/43/EEC) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για προστασία και διατήρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Επίσης, η περιοχή αυτή έχει περιληφθεί το 2013 στον Κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας (SPAMI), κατόπιν έγκρισης από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης της Βαρκελώνης και την Ε.Ε., στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές και Βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αναπαραγωγικούς βιότοπους της πράσινης χελώνας (Chelonia mydas) και της χελώνας Καρέτα (Caretta caretta) και πρέπει να διέπεται από νομικά μέτρα διαχείρισης που να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη προστασία και διατήρηση των στοιχείων της.

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 22, 2018

Χάπι για καρδιακή ανεπάρκεια

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας21ης Νοεμβρίου2016,του βουλευτήεκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο.…
Φεβρουαρίου 02, 2018

Ψεκασμοί φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές

20 Οκτωβρίου 2016ΧΛ/ΧΘ/086/16Προς:κ. Ανδρούλα ΓεωργίουΔιευθύντρια Τμήματος ΓεωργίαςΑγαπητή κ. Γεωργίου,Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές…
Δεκεμβρίου 23, 2016
Image00206

Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση

15 Δεκεμβρίου 2016Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;2. Σε ποιες…
Δεκεμβρίου 23, 2016

Yπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους

15 Δεκεμβρίου 2016Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το Κοινοτικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...