FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Αδειοδότηση Παιδικής Χαράς

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.Ο2.6Ο7, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων τίθενται οι προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς σε δημόσιο χώρο, πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια σ' αυτήν και κατά πόσο πραγματοποιείται έλεγχος ότι αυτός που την παραλαμβάνει έχει την τεχνική επάρκεια, ώστε να διατηρήσει το χώρο ασφαλή για χρήση από παιδιά κατά τα επόμενα χρόνια.»

Απάντηση:
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.Ο2.6Ο7, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και σας ενημερώνω τα ακόλουθα:

(1) το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την διαδικασία έκδοσης πολεοδομικής άδειας, θέτει γενικούς όρους που αφορούν την παραχώρηση και διαμόρφωση δημόσιων χώρων πρασίνου, οι οποίοι είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση (μέγεθος δημόσιου χώρου πρασίνου, κλπ), μεταξύ άλλων και χώρους παιγνιδιών (επισυνάπτεται αντίγραφο με τυπικούς όρους- σχετικός ο όρος με αρ. 105).

(2) Σε ότι αφορά το θέμα των προδιαγραφών που πρέπει να πληροί ο εξοπλισμός στους χώρους αυτούς, πληροφορείστε ότι αυτό αφορά Νομοθεσία που αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (οι περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμοι-Πρότυπα ΕΝ1176 για παιγνίδια σε παιγνιδότοπους). Σχετικός τυπικός όρος τίθεται σε πολεοδομικές άδειες για τοπιοτέχνηση δημόσιων χώρων πρασίνου, που περιλαμβάνουν και χώρους παιγνιδιών, ο οποίος παραπέμπει στα σχετικά πρότυπα (επισυνάπτεται αντίγραφο).

(3) Με βάση τα πιο πάνω, αναφέρεται τέλος ότι, το θέμα του ελέγχου τήρησης των σχετικών προδιαγραφών και των κατασκευών (στατική επάρκεια, κλπ) αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και της αρμόδιας Αρχής (Δήμος ή Έπαρχος), που εκδίδει την άδεια οικοδομής και το πιστοποιητικό έγκρισης και που έχει την ευθύνη συντήρησης των δημόσιων χώρων πρασίνου.

Αναστασία Μιχαηλίδου Καμένου Πρώτη Διοικητική Λειτουργός
(Για Γενικό Διευθυντή)


Όρο Χορηγήσεως Άδειας υποβληθούν για έγκριση στην Αρμόδια Αρχή / Πολεοδομική Αρχή λεπτομερή σχέδια τοπιοτέχνησης του χώρου.
103) Τα τμήματα της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που δείχνονται με πράσινο χρώμα στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο, να παραχωρηθούν στο Δημόσιο και να εγγραφούν ως " δημόσιοι χώρου πρασίνου "κλπ. , να παραχωρηθεί στο Δημόσιο και να εγγραφεί ως ” δημόσιος χώρος πρασίνου Ί Πριν από την έναρξη υλοποίησης της ανάπτυξης να υποβληθούν για έγκριση στην Αρμόδια Αρχή / Πολεοδομική Αρχή λεπτομερή σχέδια τοπιοτέχνησης του χώρου .
104) Τα τμήματα της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που δείχνονται- με πράσινο χρώμα στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο, να επυχωματωθούν με φυτόχωμα, να δενδροφυτευθούν με αντιπροσωπευτικά δένδρα της περιοχής, να παραχωρηθούν στο Δημόσιο και να εγγραφούν ως "δημόσιοι χώροι πρασίνου "
105) Τα τμήματα της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας, που δείχνονται με πράσινο χρώμα στο εγκριμένο χωρομετρικό σχέδιο / να επιχωματωθούν με φυτόχωμα, να δενδροφυτευθούν, να τοπιοτεχνηθούν με μικρούς πεζόδρομους, καθώς και, Χώρους παιγνιδιών, βρύσες κλπ. , να παραχωρηθούν στο Δημόσιο και να εγγραφούν ως "δημόσιου χώροι πρασίνου Πριν από την έναρξη υλοποίησης της ανάπτυξης να υποβληθούν γ τα έγκριση στην Αρμόδια Αρχή / Πολεοδομική Αρχή λεπτομερή σχέδια τοπιοτέχνησης των χώρων .
110) Να γίνει τοπιοτέχνηση του ελεύθερου χώρου του τεμαχίου σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχέδια.
111) Ο ελεύθερος χώρος του τεμαχίου να δενδροφυτευθεί και να τοπιοτεχνηθεί σύμφωνα με σχέδιο που θα υποβληθεί και εγκριθεί από την Πολεοδομική Αρχή πριν την έναρξη υλοποίησης της ανάπτυξης.
112) Η περίμετρος της υπό ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας να δενδροφυτευθεί.
120) Να διαμορφωθούν και να διατηρούνται στο τεμάχιο όλοι του χώρου στάθμευσης, στις θέσεις και με τις διαστάσεις / γεωμετρικά χαρακτηριστικά που φαίνονται στα εγκριμένα σχέδια.
121) Η αφετηρία του κεκλιμένου επιπέδου της ράμπας να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το οδικό σύνορο του τεμαχίου . Η κλίση της ράμπας να μην είναι μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται στα εγκριμένα σχέδια.
( 128) Κανένα μέρος της βοηθητικής οικοδομής ή / και του ισόγειου

ΤΟΠΙΟΤΕΧΝΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ (ΚΟΥΝΙΕΣ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ)

(472) οι απλοί εξοπλισμοί αναψυχής (όπως κούνιες, τραμπάλες, τσουλήθρες) που -τοποθετούνται σε παιδότοπο καθώς καν η δαπεδόστρω6ή (Playground Safety Surface/Tiles) κάτω απ' αυτούς πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Π.χ. σειρά προτύπων ΕΝ1176) ή με άλλα αντίστοιχα και ισοδύναμα μέτρα προστασίας.

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο