fbpx

Παλιές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Γονική Κατηγορία: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2018 Εμφανίσεις: 2244
11 Ιουνίου 2018
ΧΛ/ΧΘ/007/18

Προς:
Βασιλική Αναστασιάδου
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Αγαπητή κ. Αναστασιάδου,

Θέμα: Έλεγχος παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Στην Κύπρο εφαρμόζονται εδώ και πολλά χρόνια κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οι οποίοι ανανεώνονται συνεχώς και έχουμε πετύχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας εργασιών.
Παρόλο που οι κανονισμοί αυτοί τροποποιούνται συνεχώς εντούτοις υπάρχουν πολύ παλιά κτήρια με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εγκαταστάθηκαν με βάση παλαιότερους κανονισμούς και εξοπλισμό.
Λόγω του ότι βλάβες σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορούν εύκολα να προκαλέσουν θανάτους, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε την δυνατότητα εφαρμογής των πιο κάτω:

1. Τη διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τους κινδύνους και τους περιορισμούς που υπάρχουν σε κτίρια με παλαιότερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ανάλογα με τη χρονιά κατασκευής.

2. Σε συνεργασία με τους επαγγελματικούς συνδέσμους, την ετοιμασία σχεδίου ελέγχου ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στις κατοικίες, το οποίο θα προσφέρεται στο κοινό.

Εξ’ όσων γνωρίζω μια τέτοια εκστρατεία δεν έχει γίνει μέχρι τώρα και λόγω της παρόδου του χρόνου θεωρώ ότι θα ήταν καλό, εάν οι πιο πάνω δράσεις, ή και άλλες που ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν, προχωρήσουν το συντομότερο.
Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία ΠολιτώνΑπάντηση:

Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας Κινήματος Οικολόγων — Συνεργασία Πολιτών

Θέμα: Έλεγχος παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αριθμό ΧΛ/ΧΘ/ΟΟ8/18 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 2018, σχετικά με το πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αναγνώριση από μέρους σας του υψηλού επιπέδου ασφάλειας και της ποιότητας των εργασιών που διασφαλίζονται από την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία και να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο μου συμμερίζεται τις ανησυχίες σας σχετικά με την αυξημένη πιθανότητα βλαβών και κατ' επέκταση κινδύνων που πιθανό να προκληθούν από πεπαλαιωμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Όπως πιστεύω θα γνωρίζετε, ο περιοδικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δεν επιβάλλεται από την περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσία, αλλά συστήνεται. Συγκεκριμένα, στο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας που εκδίδεται για κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση ή για προσθήκη/τροποποίηση υφιστάμενης εγκατάστασης, συστήνεται στους ιδιοκτήτες ή στους νόμιμους χρήστες των υποστατικών, να φροντίζουν να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης. Επιπρόσθετα από αυτό, απαιτείται η τοποθέτηση σε περίοπτη θέση, πάνω ή κοντά στον κύριο πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης μία πινακίδα από ανθεκτικό υλικό, χαραγμένη με ανεξίτηλους χαρακτήρες στην οποία αναφέρεται ότι η εγκατάσταση θα πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται περιοδικά με καθορισμό σύστασης για την ημερομηνία της επόμενης επιθεώρησης.
Σημειώνεται ότι, για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων δημόσιας χρήσης απαιτείται, μέσα από άλλες Νομοθεσίες, η έκδοση «άδειας λειτουργίας». Μια από τις προυποθέσεις για την έκδοση της άδειας λειτουργίας είναι και η υποβολή Πιστοποιητικού Επιθεώρησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο περιοδικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός.

Επειδή όπως έχετε παρατηρήσει και εσείς, οι πιο πάνω συστάσεις για περιοδικό έλεγχο δεν εφαρμόζονται, με αποτέλεσμα, οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις να εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες και γενικότερα για το κοινό, το Τμήμα ΗΜΥ του Υπουργείου μου, θα φροντίσει μέσω συχνών ανακοινώσεων, αρθρογραφίας στον τύπο κ.λ.π να ενημερώνει για τη χρησιμότητα του περιοδικού ελέγχου των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα ΗΜΥ προτίθεται να ζητήσει τις απόψεις όλων των επαγγελματικών συνδέσμων των ηλεκτρολόγων, με σκοπό την εξεύρεση τρόπων ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών, ώστε να διενεργούν περιοδικά επιθεωρήσεις και ελέγχους στις ηλεκτρικές τους εγκαταστάσεις.
Εκφράζω τις απολογίες μου για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην απάντηση της επιστολής σας και σας διαβεβαιώνω ότι η παρέμβαση σας στο θέμα της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει ήδη ληφθεί σοβαρά υπόψη από το Υπουργείο μου.

Με εκτίμηση,

Βασιλική Αναστασιάδου
Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Κοιν.:Αν. Διευθυντή ΤΗΜ Υ

Εκτύπωση