Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Κτηματική περιουσία αποθανώντων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.389, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κτημάτων και κτιρίων τα οποία ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιοποιηθούν.


Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για θεσμοθέτηση διαδικασίας για τη διαχείριση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.»Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.389, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Η καλύτερη αξιοποίηση της γης, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές παραγωγής, αποτελεί διαχρονικό στόχο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, φαινόμενα όπως η πολύ-ιδιοκτησία ή περίπλοκες μορφές συνιδιοκτησίας που εν γένει καθιστούν την αξιοποίηση της γης ακατόρθωτη, έχουν διαχρονικά αντιμετωπιστεί μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Κύρια προβλήματα διαίρεσης/διαχωρισμού συνιδιοκτητών, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, και κατ' επέκταση έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας που ταλάνιζαν αρκετούς πολίτες, ρυθμίστηκαν κατά μεγάλο βαθμό το 2015, όταν τροποποιητικά νομοσχέδια είχαν προωθηθεί και ψηφιστεί σε νόμους [Ν.39(Ι)/2015, Ν.40(Ι)/2015 Ν.41(Ι)/2015]. Παρόλο που πολλοί ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος κρίθηκε σκόπιμη η παρακολούθηση της εφαρμογής της, για βελτίωση των διαδικασιών όπου/όταν χρειαζόταν.

2. Πρόσφατα, δεδομένου ότι κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, Ν. 90/1972, αλλά και η θεσμοθέτηση Κανονισμών βάσει του άρθρου 29 του προαναφερθέντος Κεφ. 224, ετοιμάστηκαν σχετικά νομοσχέδια, τα οποία αφού ελέγχθηκαν νομοτεχνικά από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2.10.2018.

3. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ύπαρξη στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ. 224 (Άρθρο 28), εναλλακτικής πρόνοιας διαχείρισης συνιδιοκτητών ακινήτων, μέσω της οποίας σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί οποιοσδήποτε διαχωρισμός βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δυνατή η έκδοση “Πιστοποιητικού Αδιανεμήτου”, το οποίο επενεργεί ως μοχλός πίεσης για διαμοιρασμό/μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μεταξύ των συνιδιοκτητών ή πώλησης του ακινήτου στην ελεύθερη αγορά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.»

ΠXHK/Ap-23.06.011.02.389


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 22, 2018

Χάπι για καρδιακή ανεπάρκεια

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας21ης Νοεμβρίου2016,του βουλευτήεκλογικής περιφέρειαςΛευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο.…
Φεβρουαρίου 02, 2018

Ψεκασμοί φυτοφαρμάκων σε κατοικημένες περιοχές

20 Οκτωβρίου 2016ΧΛ/ΧΘ/086/16Προς:κ. Ανδρούλα ΓεωργίουΔιευθύντρια Τμήματος ΓεωργίαςΑγαπητή κ. Γεωργίου,Θέμα: Ψεκασμοί από ιδιώτες σε κατοικημένες περιοχές.Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες σε σχέση με ψεκασμούς που γίνονται σε κατοικημένες περιοχές…
Δεκεμβρίου 23, 2016
Image00206

Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση

15 Δεκεμβρίου 2016Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;2. Σε ποιες…
Δεκεμβρίου 23, 2016

Yπηρεσίες τις οποίες παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους

15 Δεκεμβρίου 2016Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το Κοινοτικό…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...