Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Κτηματική περιουσία αποθανώντων

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.389, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κτημάτων και κτιρίων τα οποία ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιοποιηθούν.


Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για θεσμοθέτηση διαδικασίας για τη διαχείριση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.»Απάντηση

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.389, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Η καλύτερη αξιοποίηση της γης, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους συντελεστές παραγωγής, αποτελεί διαχρονικό στόχο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ως εκ τούτου, φαινόμενα όπως η πολύ-ιδιοκτησία ή περίπλοκες μορφές συνιδιοκτησίας που εν γένει καθιστούν την αξιοποίηση της γης ακατόρθωτη, έχουν διαχρονικά αντιμετωπιστεί μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Κύρια προβλήματα διαίρεσης/διαχωρισμού συνιδιοκτητών, αδιανέμητων και περίκλειστων ακινήτων, και κατ' επέκταση έκδοσης ξεχωριστών τίτλων ιδιοκτησίας που ταλάνιζαν αρκετούς πολίτες, ρυθμίστηκαν κατά μεγάλο βαθμό το 2015, όταν τροποποιητικά νομοσχέδια είχαν προωθηθεί και ψηφιστεί σε νόμους [Ν.39(Ι)/2015, Ν.40(Ι)/2015 Ν.41(Ι)/2015]. Παρόλο που πολλοί ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από τις νέες πρόνοιες της νομοθεσίας, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος κρίθηκε σκόπιμη η παρακολούθηση της εφαρμογής της, για βελτίωση των διαδικασιών όπου/όταν χρειαζόταν.

2. Πρόσφατα, δεδομένου ότι κρίθηκε αναγκαία η εκ νέου τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, Ν. 90/1972, αλλά και η θεσμοθέτηση Κανονισμών βάσει του άρθρου 29 του προαναφερθέντος Κεφ. 224, ετοιμάστηκαν σχετικά νομοσχέδια, τα οποία αφού ελέγχθηκαν νομοτεχνικά από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2.10.2018.

3. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ύπαρξη στον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο, Κεφ. 224 (Άρθρο 28), εναλλακτικής πρόνοιας διαχείρισης συνιδιοκτητών ακινήτων, μέσω της οποίας σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί οποιοσδήποτε διαχωρισμός βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δυνατή η έκδοση “Πιστοποιητικού Αδιανεμήτου”, το οποίο επενεργεί ως μοχλός πίεσης για διαμοιρασμό/μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μεταξύ των συνιδιοκτητών ή πώλησης του ακινήτου στην ελεύθερη αγορά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.»

ΠXHK/Ap-23.06.011.02.389


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1722
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...