fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Αντιβιοτικά στα ζώα

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

cow«Στην τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2017 σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης για την παρουσία υπολειμμάτων αντιβιοτικών, παρουσιάζεται σταθερή διαχρονική υπολειμματικότητα αντιβιοτικών στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, με τα μη συμμορφούμενα δείγματα να φτάνουν περίπου το 10%.
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, σε αναφορές που αναλύουν την πώληση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών σε είκοσι έξι ευρωπαϊκές χώρες (Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU Countries 2013, 2014 and 2015) η Κύπρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών για χρήση σε εδώδιμα ζώα για τα έτη 2013 και 2015.

Πώς ο αρμόδιος υπουργός σχολιάζει το γεγονός ότι, ενώ σε ευρωπαϊκές έρευνες η Κύπρος φαίνεται να υπερτερεί με διαφορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων, η έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο δεν καταδεικνύει τα οποιαδήποτε ανησυχητικά στοιχεία;»


Απάντηση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτηση με αρ. ερ. 23.06.011.03.385, από το αρμόδιο Τμήμα, το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

2. Το Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή ελέγχου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζει Εθνικό Πρόγραμμα για τον έλεγχο υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Το Πρόγραμμα βασίζεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Οδηγία 96/23/ΕΚ), στην οποία καθορίζεται επ’ ακριβώς ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων ζωικής προέλευσης, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται για αντιβιοτικά από το κάθε Κράτος Μέλος και είναι ανάλογος του αριθμού των σφαγέντων ζώων του προηγούμενου έτους.

3. Η Κύπρος εφαρμόζει τους απαραίτητους αλλά και ακόμη πιο αυξημένους ελέγχους. Το σχετικά χαμηλό ποσοστό των μη συμμορφούμενων δειγμάτων για αντιβιοτικά, οφείλεται στους συστηματικούς ελέγχους, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή σε περιπτώσεις μη συμμορφούμενων δειγμάτων και κατ’ επέκταση στη συμμόρφωση των παραγωγών ως προς την τήρηση των χρόνων αποχής.
Χρόνος αποχής είναι η αναγκαία περίοδος μεταξύ της τελευταίας χορήγησης του αντιβιοτικού και της παραγωγής των ζωικών προϊόντων, ώστε να μην περιέχουν κατάλοιπα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια.

4. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα/αποτελέσματα του ελέγχου των αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν είναι απαραίτητα ανάλογα των πωλήσεων Κτηνιατρικών Αντιμικροβιακών ουσιών.

5. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των πωλήσεων Κτηνιατρικών Αντιμικροβιακών ουσιών στην Κύπρο είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.»

ΓΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.385


Δημοσιεύματα:

Καθημερινή - Κύπρος: Πρώτη στη χορήγηση αντιβιοτικών σε ζώα

Πολίτης - Φουλ σε αντιβιοτικά το χοιρινό

Σημερινή - Αντιβιοτικά με τη… σέσουλα

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...