Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Η ευημερία των γονιών και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.325, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εντάξει πρόνοιες στις διάφορες σχετικές νομοθεσίες τους που αποσκοπούν στην ευημερία των γονιών και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), όπως για παράδειγμα τα εξής:

1. Στην Ελλάδα, στην Κροατία και στην Ισπανία οι γονείς ΑΜΕΑ έχουν το δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο εργασίας, ενώ στη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν την ικανότητα να εργάζονται ευέλικτες ώρες ή και με μερική απασχόληση, αναλόγως των αναγκών φροντίδας του παιδιού τους.

2. Στο Βέλγιο και στην Ελλάδα παραχωρείται από έναν μέχρι τέσσερις μήνες περισσότερη γονική άδεια σε γονείς ΑΜΕΑ, μέχρι το παιδί να φτάσει σε συγκεκριμένη ηλικία, αναλόγως της σοβαρότητας της αναπηρίας του. Στην Ελλάδα δε παραχωρούνται επιπλέον 22 ημέρες άδειας εργασίας στους γονείς ΑΜΕΑ.


3. Στην Εσθονία και τη Σερβία οι γονείς ΑΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να αφυπηρετήσουν πέντε χρόνια νωρίτερα από το καθορισμένο όριο, ενώ στην Ελλάδα η αφυπηρέτηση για τέτοια περιστατικά μπορεί να ξεκινήσει στα 62 χρόνια, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια ετών ασφάλισης ή ημερών εργασίας.


Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει στην ενσωμάτωση τέτοιων κατάλληλων προνοιών ευημερίας για τους γονείς και κηδεμόνες ΑΜΕΑ στην κυπριακή νομοθεσία.»


Απάντηση ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.325, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ ότι ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2012 περιλαμβάνει ειδικά πρόνοια αναφορικά με τους γονείς παιδιών με αναπηρίες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 του Νόμου προνοεί ότι στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο) έτος ηλικίας του παιδιού [και όχι μέχρι το όγδοο (8ο) έτος, που είναι το γενικό όριο ηλικίας που καθορίζει η νομοθεσία].


2. Πέραν των θεμάτων αναπηρίας, ο πιο πάνω νόμος προνοεί και για τις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/πάθησης. Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 του νόμου προνοεί ότι, στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/πάθησης του παιδιού, η διάρκεια της γραπτής προειδοποίησης που οφείλει να δώσει ο/η εργοδοτούμενος/η προς τον εργοδότη του/της, μειώνεται από τρεις (3) σε μία (1) εβδομάδα. Ο νόμος καθορίζει τις σοβαρές ασθένειες/παθήσεις ως εξής:

1. Ογκολογικές παθήσεις.
2. Συγγενείς καρδιοπάθειες.
3. Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα οστών.
4. Γενετικά και μεταβολικά σύνδρομα.
5. Σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.
6. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, ιδιοπαθής Θρομβοπενική πορφύρα, αιμορροφιλία και άλλες συναφείς παθήσεις.
7. Σηψαιμία, μηνιγγίτιδα και άλλες σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις.
8. Εγκεφαλίτιδες.
9. Χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού.
10. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
11. Χρόνια ανοσοποιητική ανεπάρκεια.
12. Υποφυσιακή ανεπάρκεια ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης.
13. Σακχαρώδης διαβήτης.
14. Κυστική ίνωση.
15. Ασθένειες/παθήσεις λόγω πρόωρης γέννησης.»

NX/HK/Ap-23.06.011.03.325

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 12, 2021

Συνεργασία κυβέρνησης με τη JCC

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις…
Ιουλίου 09, 2019

Είναι έτοιμα τα σχολεία για νέα επεισόδια σκόνης;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό…
Απριλίου 08, 2019
dog beach

Πόσοι σκύλοι εισήχθηκαν στην Κύπρο;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο…
Μαρτίου 04, 2019

Οι σχολικές εφορείες εφαρμόζουν το νόμο για πράσινες συμβάσεις;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός…

Αντιβιοτικά στα ζώα

Φεβ 15, 2019 1675
cow
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

Δεν πληρώνουν το νερό!!

Δεκ 12, 2018 1172
200x20000026
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...