fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Κατασκηνωτικός χώρος στο Μενεού

26 Οκτωβρίου 2017
Στην περιοχή παραλίας του αεροδρομίου στην κοινότητα Μενεού στη Λάρνακα λειτουργεί ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος με πέραν των 100 μόνιμα εγκατεστημένων τροχόσπιτων. Ο χώρος δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα ενώ η πληρότητα του χώρου φτάνει στους 400 περίπου ενοίκους.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
- Έχει ο συγκεκριμένος χώρος εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια;
- Διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος, εγκεκριμένη άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού;
- Σύμφωνα με τους Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμούς, ανάμεσα στα όσα επιβάλλεται μεταξύ άλλων να έχει ένας νόμιμος κατασκηνωτικός χώρος είναι ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, πρόβλεψη διάθεσης λυμάτων και χώρο πρασίνου έκτασης τουλάχιστον 25% της συνολικής έκτασης του συγκροτήματος. Διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος αυτές τις πρόνοιες;
- Βάσει των ίδιων πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών, ένας κατασκηνωτικός χώρος οφείλει να διαθέτει κτίριο εισόδου με προθάλαμο, γραφείο διεύθυνσης και χώρο φύλακα, κοινόχρηστα μαγειρεία, χώρο εστίασης και κοινούς χώρους υγιεινής. Ποιες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος;

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
2. Στην παραλιακή περιοχή νότια του αεροδρομίου Λάρνακας έχει δημιουργηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι και σήμερα, παράνομος κατασκηνωτικός χώρος σε κρατική γη. Αρχικά η διαχείριση του χώρου γινόταν παράνομα από ιδιώτη, τον κ. Σπύρο Χατζηγιάννη, ο οποίος, έναντι πληρωμής παρείχε διάφορες διευκολύνσεις στους κατασκηνωτές (καθαριότητα, νερό κλπ.). Στην πορεία του χρόνου, η διευθέτηση αυτή ατόνησε και οι κατασκηνωτές αυτοδιαχειρίζονται πλέον το χώρο, κατασκευάζοντας μόνιμες υποδομές και κατασκευές.
3. Για επίλυση του διαχρονικού αυτού προβλήματος, ο Δήμος Λάρνακας υπέβαλε αίτημα για εκμίσθωση τμήματος της κρατικής γης στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, ένα σύγχρονο κατασκηνωτικό χώρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αρχικά με Απόφασή του το 2008 ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης, έκτασης 36 000 τ.μ., η οποία περιελάμβανε και τα υφιστάμενα παραπήγματα. Εντούτοις, με νεότερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010, αποφασίστηκε η εκμίσθωση στο Δήμο εκ νέου του ίδιου χώρου, μικρότερης όμως έκτασης (35 060 τ.μ.). Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε αφού ο Δήμος Λάρνακας δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης, ενώ προέκυψε ανάγκη εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης για την αξιοποίηση του χώρου.
4. Ο τέως Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες όπως πραγματοποιηθεί άμεσα εκ νέου επιτόπια έρευνα από λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, για καταγραφή των στοιχείων των παράνομων επεμβάσεων και αφού γίνει τούτο, τοιχοκολληθεί ανακοίνωση στο χώρο της κατασκήνωσης και δοθεί παράλληλα γραπτή προειδοποίηση είτε διά χειρός είτε διά διπλοσυστημένου ταχυδρομείου στους παρανομούντες για εγκατάλειψη του χώρου. Σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν εντός τακτής προθεσμίας, να ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον τους για εξασφάλιση διατάγματος κατεδάφισης/απομάκρυνσης των υποστατικών και είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων.
5. Όλα τα πιο πάνω έγιναν και στις 30.6.2017 στάληκε διπλοσυστημένη επιστολή σε όλους τους παράνομους/επεμβασίες και έγινε παράλληλα τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης σε όλα τα παράνομα υποστατικά, δίνοντας προθεσμία μέχρι 31.8.2017 για να μετακινήσουν τα υποστατικά τους ώστε να καταστεί ο χώρος ελεύθερος.
6. Το μείζον ζήτημα δεν είναι πλέον το θέμα της δημιουργίας κατασκηνωτικού χώρου αλλά η άρση των παράνομων επεμβάσεων στην κρατική γη από τους παράνομους κατασκηνωτές. Ήδη δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στους κατασκηνωτές για συμμόρφωση και η τελευταία παράταση δόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τους και με τη διαβεβαίωση από μέρους τους προς τον τέως Υπουργό Εσωτερικών ότι θα συμμορφωθούν.
7. Με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ο Έπαρχος έχει την εξουσία να κινήσει τις διαδικασίες δίωξης των κατόχων των εν λόγω υποστατικών για ανέγερση οικοδομής χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή (Δήμος Λάρνακας) και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για παράνομη επέμβαση σε κρατική γη. Επίσης, ο Έπαρχος ως αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, μπορεί να προχωρήσει σε άμεση μετακίνηση όλων των υποστατικών που επεμβαίνουν στη Ζώνη Προστασίας της παραλίας.
8. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προβεί σε νέα επιτόπια εξέταση του χώρου, αφότου παρήλθε η προθεσμία που δόθηκε στους κατασκηνωτές, με σκοπό την ετοιμασία σχετικής έκθεσης για παραπομπή στη Νομική Υπηρεσία για λήψη δικαστικών μέτρων.»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος στη κοινότητα Μενεού
Σχετικά με το πιο πάνω ερώτημα σας πληροφορώ ότι ο ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος, που λειτουργεί στην περιοχή της παραλίας του αεροδρομίου στην κοινότητα Μενεού, δεν είχε εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

2. Τα ερωτήματα (3) και (4) στην επιστολή του κ. Χ. Θεοπέμπτου, δεν μπορούν να απαντηθούν εφόσον ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος δεν έχει υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.»

ΑΠ/ΗΚ/Ap-23.06.011.02.244(2)Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 07, 2019
mybeach1

Οι ιδιωτικές παραλίες στη Βουλή

Κύριε Πρόεδρε,Η Δημοκρατία είχε υποχρέωση να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της Βαρκελώνης για την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση να εφαρμόσουμε την ολοκληρωτική διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Ακόμα ένα πρωτόκολλο που δεν…
Φεβρουαρίου 25, 2019
camping

Κανονισμοί για κατασκηνωτικους χώρους

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.241, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του…
Ιανουαρίου 16, 2019

Πότε θα εφαρμόσουμε τους έξυπνους μετρητές;

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών. Παρακαλώ τον αρμόδιο…
Απριλίου 30, 2018

Λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.243, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Αναφορικά με τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...