FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Αξιοποίηση κτιρίου στην κοινότητα «Τρεις Ελιές»

Σημείωση: Δημοσίευμα του Πολίτη 13.08/2016 πιο κάτω
[Απάντηση]

28 Ιουλίου 2016

ΧΛ/ΧΘ/066/16

Προς:
κ. Μάριο Παναγίδη
Έπαρχο Λευκωσίας

Αγαπητέ κύριε Έπαρχε,

Θέμα: Αξιοποίηση κτιρίου στην κοινότητα «Τρεις Ελιές».

Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα «Τρεις Ελιές» που βρίσκεται νότια της περιοχής Μαραθάσας, έχει αγοράσει με οικονομική βοήθεια της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας κτίριο το οποίο βρίσκεται εντός της κοινότητας.
Όπως πληροφορήθηκα, η μη κυβερνητική οργάνωση “Eco Village Tris Elies” έχει υποβάλει αίτημα στο Κοινοτικό Συμβούλιο για ενοικίαση και αξιοποίηση του κτιρίου ως γαστρονομικού κέντρου και το αίτημα τους απορρίφθηκε. Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας, ότι το συγκεκριμένο κτίριο παραχωρήθηκε χωρίς να ακολουθηθεί καμία διαδικασία σε άτομο το οποίο το χρησιμοποιεί χωρίς να καταβάλει στο Κοινοτικό Συμβούλιο ενοίκιο.
Η μη κυβερνητική οργάνωση “Eco Village Tris Elies” έχει σκοπό την ανάδειξη της κοινότητας ως οικολογικό χωριό και την προβολή του στο εξωτερικό. Πληροφοριακά να σας αναφέρω ότι τον τελευταίο χρόνο την κοινότητα έχουν επισκεφθεί 4,000 τουρίστες.

Παρακαλώ όπως διερευνήσετε και την πιο πάνω καταγγελία και με ενημερώσετε για τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Παρακαλώ επίσης όπως με ενημερώσετε κατά πόσο υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα Κοινοτικά Συμβούλια σε σχέση με την ενοικίαση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους.

Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Κοινοποίηση:
κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας


Απάντηση:
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Αρ. Φακ.105/61/ΙΙ(Διάφορα Τριών Ελιών)
Αρ. τηλ.25806460
Αρ. Τηλεομ.25305022
Email limassol.dao@limda.moi.gov.cy

Έντιμε Κύριε,
Αξιοποίηση κτηρίου στην Κοινότητα «Τρεις Ελιές»
Αναφέρομαι στη σχετική με το πιο πάνω θέμα επιστολή σας, με αρ. φακ. ΧΛ/ΧΘΙΟ66/16 και ημερ. 28/07/2016, η οποία αφορά καταγγελία εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Τριών Ελιών και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:-

Η κοινότητα Τρεις Ελιές αγόρασε κατά ή περί το έτος 2004 το εν λόγω κτίριο και το οποίο ανακαίνισε με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για τη στέγαση του μουσείου του χωριού.

Κατά τον Οκτώβριο του 2011, πολίτης ο κ. XX, ο οποίος άρχισε να κτίζει εξοχική οικία στην κοινότητα, ζήτησε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να χρησιμοποιεί το εν λόγω κτίριο ως αποθήκη για τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε, για ανέγερση της οικίας του και/ή για προσωρινή διαμονή του ιδίου και της οικογένειας του, κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών ανέγερσης της οικίας του.

O κ. XX πληροφόρησε το Κοινοτικό Συμβούλιο πως οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου 15 μήνες και πως μελλοντικά θα γινόταν και η μόνιμη κατοικία της οικογένειας του. Το Κοινοτικό Συμβούλιο περί τον Οκτώβριο του 2011, συμφώνησε μαζί του και του παραχώρησε το κτίριο για περίοδο 15 μηνών. Επισυνάπτεται η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Κοινοτικό Συμβούλιο, από τον Απρίλιο του 2016 (5 χρόνια αφότου του δόθηκε η άδεια), ο κ. XX αποκλείει ή/και εμποδίζει τους Ιδίους ή και αντιπροσώπους τους από το να εισέρχονται και να χρησιμοποιούν το κτίριο και αρνείται να το εγκαταλείψει. Για το λόγο αυτό το Κοινοτικό Συμβούλιο ενάγει τον κ. XX με στόχο την ανάκτηση του κοινοτικού κτιρίου. Ο αριθμός υπόθεσης είναι ο 2564/2016. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη καθώς στην τελευταία εκδίκαση δόθηκε παράταση.

Η μη κυβερνητική οργάνωση «Eco Village Tris Elies» είχε πράγματι υποβάλει αίτημα στο Κοινοτικό Συμβούλιο για ενοικίαση και αξιοποίηση του κτιρίου ως γαστρονομικού κέντρου και το αίτημα τους απορρίφθηκε. Ο λόγος απόρριψης που αναφέρει το Κοινοτικό Συμβούλιο ήταν πως το κτίριο αποκτήθηκε και ανακαινίστηκε για να είναι μουσείο και αυτό ήταν και η επιθυμία του Κοινοτικού Συμβουλίου. Εξάλλου, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, θα πρέπει να ζητηθούν άδεια αλλαγής χρήσης και ίσως και άλλων χρονοβόρων διαδικασιών.

Όσον αφορά στην παράκληση σας, για ενημέρωση σας, ως προς το κατά πόσο υπάρχει καταγεγραμμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα Κοινοτικά Συμβούλια, σε σχέση με την ενοικίαση κτιρίων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους, αυτή βρίσκεται στον Περί Κοινοτήτων Νόμο στα άρθρα 60 και 61.

Έντιμο Κύριο
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Βουλευτή Λευκωσίας
Κίνημα Οικολόγων — Συνεργασία Πολιτών
Κοιν.: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών (Η επιστολή σας με αρ. φακ. 11.17.11.4.1Ο6. και ημερ. 11/10/2016 είναι σχετική).
Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας (Η επιστολή σας με αρ. φακ.27.Ο2.ΟΟ6.Ο99.ΟΟ1 και ημερ. 23/08/2016 είναι σχετική). Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας
Προϊστάμενο Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Εσωτερικών
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, Τ.Θ. 56062, 3304 Λεμεσός - τηλ. +357 25 806400
Φαξ, +357 25305288
Web-site :www.moi.qov.cy/moi/da/dadmin.nsf Email :

Δημοσίευμα του Πολίτη `3/08/2016
3Elies

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο