FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Απουσίες Γεν Διευθυντών στο εξωτερικό

[η απάντηση είναι πιο κάτω] [Ανακοίνωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου -Εξωτερικών]
22 Ιουλίου 2016

Έχω πληροφορηθεί ότι οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, αναγκάζονται να απουσιάζουν ορισμένες μέρες τον χρόνο για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον συνολικό αριθμό των ημερών ανά έτος που οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων απουσιάζουν για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό για τα τελευταία τρία χρόνια.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
Απάντηση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016 του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.011.01.031 και ημερ. 4.8.2016 προς τους Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων, σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Θεοπέμπτου, σας διαβιβάζω Πίνακα στον οποίο παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός ημερών, ανά έτος, που απουσίαζαν οι Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων στο εξωτερικό, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, για υπηρεσιακούς λόγους για τα έτη 2013, 2014 και 2015.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ, ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014 ΚΑΙ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

2013

2014

2015ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

18

34

29ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

4

12

12ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

0

0

7ΑΜΥΝΑΣ

10

0

14ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

11

18

18ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

65

34

48ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

25

59

68ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

38

22

19ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

1

10

12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

32

41

35ΥΓΕΙΑΣ

2

0

3

.»

NX/ΗΚ/Ap-23.06.011.01.031(2)


Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2016 του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σε συνέχεια της προηγούμενης σχετικής ταυτάριθμης επιστολής μας, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, σας πληροφορώ ότι εκ παραδρομής δεν έχουν αναφερθεί όλα τα στοιχεία που αφορούν το συνολικό αριθμό των ημερών ανά έτος, που ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας απουσίαζε για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό, για τα τελευταία τρία χρόνια.

Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως ληφθούν υπόψη τα πιο κάτω πλήρη στοιχεία:
α. Για το 2013, 10 εργάσιμες ημέρες.
β. Για το 2014, 14 εργάσιμες ημέρες.
γ. Για το 2015, 15 εργάσιμες ημέρες.
δ. Για το πρώτο εξάμηνο του 2016 (μέχρι 30/6/16), 13 εργάσιμες ημέρες.»

ΣΘ/ΑΜ/Ap-23.06.011.01.031(3)

Ανακοίνωση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου -Εξωτερικών

Αναφέρομαι στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» (Σάββατο, 15/10/2016) με τον τίτλο «τα long weekend του Αλέξανδρου ...» και για την αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτω τα ακόλουθα, κατόπιν διερεύνησης στην προέβη σήμερα, κατόπιν οδηγιών μου, το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών:

(α) Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη υπηρεσιακή μου μετάβαση στην Αθήνα, για διαβουλεύσεις με τον Έλληνα ομόλογό μου την Παρασκευή, 14/10/2016, πράγματι διευθέτησα την επιστροφή .μου για την Κυριακή, 16/10/2016, με παραμονή στην Ελληνική πρωτεύουσα και το Σάββατο 15/10/2016, με προσωπικά μου έξοδα. Δεν υπήρξε, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επιβάρυνση του δημοσίου.

Σημειώνω ότι δεν ήταν δυνατό να επιστρέψω στην Κύπρο την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, γιατί ανέμενα οριστικοποίηση συνάντησης μου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, μετά το πέρας των διαβουλεύσεων, με τον Γενικό Γραμματέα, οι οποίες διήρκησαν από τις 10:30-15:00.
Καίτοι η σ-)νάντηση μου με τον κο Κοτζιά είχε κατ' αρχήν διευθετηθεί, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έκτακτης υποχρέωσης του Έλληνα Υπουργού. Επομένως, ο ισχυρισμός ότι για «3 μέρες θα μου καταβληθούν από το δημόσιο επιδόματα εξωτερικού* κλπ» είναι καν Ιόλα αναληθής και αβάσιμος.

Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι τον Απρίλιο -του 2015, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, είχα μεταβεί στο Λονδίνο, υπογραμίζω ότι επρότςειτο για καθαρά ιδιωτική επίσκεψης για την οποίά κατέβαλα προσωπικά όλα τα έξοδα. Επωφελούμενος της • εκεί παρουσίας μου, ι.είχα υπηρεσιακή συνάντηση στο Βρετανικό Υπουργείο Αμύνης. Η έρευνα την οποία διεξήγαγε σήμερα το Λογισήριο του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό, το οποίο όφειλε να εγνώριζε ο πληροφοριοδότης του «ΠΟΛΙΤΗ».
Επομένως, ούτε και στην περίπτωση αυτή υπήρξε οιοιδήποτε επιβάρυνση του Δημοσίου.
Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη μου στο Λονδίνο μεταξύ 17-21/04/2016, αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Βρετανικής Κυβέρνησης. Για την ιδιωτική μου διαμονή, το οφειλόμενο ποσό (€743) αποκόπηκε από το ποσό των επιδομάτων ,που δικαιούμαι, σύμφωνα με τους εν ισχύει κανονισμούς. Ο πληροφοριοδότης του «ΠΟΛΙΤΗ» πιστεύω ότι έπρεπε να ήταν ενήμερος των στοιχείων αυτών.

Σε ό,τι αφορά μετάβαση μου στο Λονδίνο μεταξύ 04-08/07/2016, επρόκειτο για καθαρά ιδιωτική επίσκεψη (συμμετοχή στην τελετή αποφοίτησης της κόρης μου). Επωφελήθηκα της εκεί παρουσίας μου για να έχω συνάντηση στο Βρετανικό Υπουργείο Αμύνης. Σημειώνω ότι το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου και της διαμονής μου κατέβαλα εξ' ολοκλήρου προσωπικά και το Κράτος επιβαρύνθηκε μόνο μίας διανυκτέρευσης μου, επειδή η συνάντηση με τον Βρετανό συνομιλητή μου είχε καθορισθεί για την ημέρα κατά την οποία θα εταξίδευα προς Λονδίνο και αναγκάσθηκα, ως εκ τούτου, και πάλιν με δική μου προσωπική επιβάρυνση, να αναχωρήσω από την Κύπρο μία ημέρα ενωρίτερα.

Να μου επιτραπεί εν προκειμένω να σημειώσω το κακόβουλο και αήθες της αναφοράς του «ΠΟΛΙΤΗ» στο θέμα της τελετής αποφοίτησης της κόρης μου.
Η αναφορά, επομένως, ότι «τα έξοδα διαμονής και επιδομάτων εξωτερικού πληρώθηκαν από το δημόσιο» είναι και κακόβουλη και ψευδής.
(ε) Επιθυμώ, επίσης, να πληροφορήσω ότι το Σάββατο, 15/10/2016, ευθύς μόλις έλαβα γνώση του δημοσιεύματος του «ΠΟΛΙΤΗ», με δική μου πρωτοβουλία επικοινώνησα με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του ζήτησα να προβεί σε διερεύνηση των ισχυρισμών, θέτοντας στη διάθεσή του όλα τα σχετικά στοιχεία.
Επίσης, ζήτησα από τον Διευθυντή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου, Πρέσβυ κο Αντώνη Τουμαζή, να προβεί και ο ίδιος σε 'σχετικό έλεγχο, τον οποίο έχει ήδη αρχίσει (σημειώνεται ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απ' ευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και δεν έχει οποιαδήποτε διοικητική υπαγωγή στον Γενικό Διευθυντή).
(στ) Δεν διέφυγε της προσοχής μου, όπως προκύπτει και από το δημοσίευμα, ότι υπήρξε από πλευράς «ΠΟΛΙΤΗ» προσπάθεια επικοινωνίας με τους Γενικούς Διευθυντές των Υπουργείων Ενέργειας, και Μεταφορών και Έργων κκ. Χειμώνα και Μιχαηλίδη, πριν το δημοσίευμα. Δεν συνέβη το ίδιο και στη δική μου περίπτωση, αφού, ούτε με τον Υπουργό Εξωτερικών επικοινώνησε, ούτε μαζί μου, για να θέσει υπ' όψη μας τα «στοιχεία» και τις «πληροφορίες» του, πριν το δημοσίευμα. Θεωρώ ότι πρόκειται για σοβαρή παράβαση στοιχειώδους δημοσιογραφιικής δεοντολογίας.

Όπως προκύπτει, εξ' άλλου, από τον σχετικό πίνακα απουσίας των Γενικών Διευθυντών ανά έτος, για μεν το έτος 2013 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών κατέχει την .5η θέση, για το 2014 την 3'] ισοβαθμώντας με τον Γενικό Διευθυντή του Υπ. Μεταφορών και για το 2015 την 4η . Σημειώνω ότι οι αρμοδιότητες και η φύση των καθηκόντων μου θα δικαιολογούσαν κατάταξη σε πολύ ανώτερη βαθμίδα.
2. Τα στοιχεία που παραθέτω πιο πάνω είναι στη διάθεση όλων των θεσμικώς αρμοδίων.
3. Πληροφορώ, επίσης, ότι έχω εισηγηθεί στον Υπουργό Εξωτερικών την διεξαγωγή, τόσο διοικητικής, όσο και ποινικής έρευνας για διαπίστωση των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν λόγω της διαρροής εγγράφων.
4. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την δήθεν «οργή του Ύπατου Αρμοστή», θα υπάρξει υπηρεσιακή απάντηση προς τον ίδιο, καίτοι γνώριζε τους λόγους για τους οποίους οι συγκεκριμένες συναντήσεις μου τυγχάνουν εμπιστευτικού χειρισμού. Λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κρατικής ασφαλείας δεν μου επιτρέπουν να επεκταθώ περαιτέρω.
5. Έχω, πιστεύω, το δικαίωμα να αναμένω ότι ο «ΠΟΛΙΤΗΣ» θα προβάλει και θα δημοσιεύσει την παρούσα ανακοίνωση κατά τον 'ίδιο τρόπο που προέβαλε το σχετικό δημοσίευμά του.
6. Επί του θέματος επιφυλάσσω όλα τα κατά νόμον δικαιώματα μου.
17 Οκτωβρίου 2016

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο