FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ασφαλιστική κάλυψη ζωής σε άτομα τα οποία εργοδοτούνται από το δημόσιο και ασκούν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου

[Η απάντηση στο κάτω μέρος]
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πολιτεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ζωής σε άτομα τα οποία εργοδοτούνται από το δημόσιο και ασκούν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου (πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, πυροτεχνουργοί κτλ.).
Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν κανονισμοί ή αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που διασφαλίζουν οικονομικά, αλλά και άλλως πως τους εργαζομένους που ασκούν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, αλλά και τις οικογένειές τους στις περιπτώσεις ατυχημάτων εν ώρα εργασίας.»

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.020, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. Ερ. 23.06.010.05.01.020 και ημερ. 1.7.2016 και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(β) των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων του 1989 έως 2014, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως εργοδότης, εξαιρείται από την υποχρέωση ασφάλισης με ασφαλιστή έναντι ευθύνης της για ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησης κάθε εργοδοτουμένου της, ένεκα του οποίου αυτός χάνει τη ζωή του ή του προκαλείται σωματική βλάβη. Και τούτο λαμβανομένου υπόψη ότι έχει τη δυνατότητα να είναι αυτασφαλιζόμενη. Ήτοι, να καταβάλλει η ίδια την αποζημίωση που επιδικάζει το Δικαστήριο, ή συμφωνείται σε εξώδικο διακανονισμό, για τυχόν ευθύνη της.

3. Ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την όποια ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η περί συντάξεων νομοθεσία διαλαμβάνει για την καταβολή σε εξαρτωμένους δημόσιου υπαλλήλου που χάνει τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του χωρίς δική του αμέλεια, καθώς και σε δημόσιο υπάλληλο που αφυπηρετεί συνεπεία μόνιμης αναπηρίας που του προκλήθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος του χωρίς δική του αμέλεια, αυξημένων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (σε σχέση με αυτά που ο υπάλληλος θεμελίωσε με βάση την υπηρεσία του). Ειδικά για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας, λόγω του αυξημένου κινδύνου που συνδέεται με τη φύση της εργασίας τους, τα εν λόγω αυξημένα συνταξιοδοτικά ωφελήματα για την περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των δημοσίων υπαλλήλων.

4. Με το κλείσιμο του επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, από 1.10.2011, το πιο πάνω ωφέλημα διατηρείται για τους κρατικούς υπαλλήλους που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία πριν την 1.10.2011, ενώ καταργήθηκε για τους νεοεισερχομένους από 1.10.2011. Στα πλαίσια μελέτης που διεξάγεται για την συνταξιοδοτική κάλυψη των νεοεισερχόμενων κρατικών υπαλλήλων, και εφόσον κριθεί σκόπιμο, το θέμα θα επανεξεταστεί, συνολικά.

5. Σε ό,τι αφορά στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό (που δεν δικαιούται επαγγελματική σύνταξη αλλά Ταμείο Προνοίας), υπάρχει ειδική πρόνοια στους Κανονισμούς για τους Όρους Απασχόλησής του, που προνοεί, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, όπως αυτό που απασχολείται με την κατάσβεση πυρκαγιών στο οποίο αναφέρεστε, συγκεκριμένης αποζημίωσης στο ίδιο ή στους οικείους του, για την περίπτωση μόνιμης αναπηρίας ή θανάτου που του προκλήθηκε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

6. Πέραν των πιο πάνω προνοιών στην κείμενη νομοθεσία, στη βάση σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθιερώθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρεί εφάπαξ κατά χάριν οικονομική βοήθεια, εφόσον η Νομική Υπηρεσία, αφού λάβει υπόψη όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, καθώς και την κοινωνικοοικονομική και οικογενειακή κατάσταση των επηρεαζομένων, κρίνει ότι δικαιολογείται. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται και περιπτώσεις όπως αυτές για τις οποίες δεν υφίσταται πρόνοια στη νομοθεσία για καταβολή συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ή αποζημίωσης (π.χ. συμβασιούχοι).

7. Τέλος, ενημερωτικά αναφέρεται ότι, μετά από εισήγηση του νυν Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί και λειτουργεί Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων, για την εξέταση αιτημάτων και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, οι οικογένειες των θυμάτων σε περιπτώσεις όπως η υπό εξέταση.»

ΘΚ/ΜΜ/Ap-23.06.010.05.01.020


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο