FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ανακοίνωση για «Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης με βάση το άρθρο 12Δ του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για την εκπόνηση του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών».

ΧΛ/ΧΘ/038/16
Προς:
Πρόεδρο και Μέλη Πολεοδομικού Συμβουλίου

Αγαπητοί κύριοι,

Θέμα: Ανακοίνωση για «Διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης με βάση το άρθρο 12Δ του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για την εκπόνηση του Σχεδίου Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών».

Το Πολεοδομικό Συμβούλιο έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλεί τις Τοπικές Αρχές, οργανισμούς, αρχές, οργανωμένα σύνολα ή ομάδες πολιτών για να υποβάλουν τις απόψεις, εισηγήσεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το θέμα πιο πάνω στις 9.30πμ στις 22 Ιουνίου στη Λευκωσία.

Με βάση το περιεχόμενο της ανακοίνωσης θα ήθελα να σας αναφέρω τα πιο κάτω:

1. Συμμετοχή

Η Δημόσια Ακρόαση αφορά κυρίως φορείς, αρχές και πολίτες της Λάρνακας και όμως γίνεται πρωί, σε εργάσιμες ώρες (9.30πμ – 2.30μμ) και μάλιστα στη Λευκωσία.

Με αυτή την επιλογή χώρου και ωρών γίνεται εξαιρετικά δύσκολο για τα οργανωμένα σύνολα της πόλης και περιοχής Λάρνακας να λάβουν μέρος.

Εισήγηση μου είναι κατάλληλη η στιγμή να οριστεί ξανά η συνάντηση στην Λάρνακα σε ώρες όπως π.χ. αργά το απόγευμα για να μπορεί το κοινό να την παρακολουθήσει.

2. Η αποκατάσταση

Υπάρχουν όμως σοβαρότατα θέματα τα οποία έπρεπε να χειριστούμε προτού το Πολεοδομικό Συμβούλιο αρχίσει τη συζήτηση για την χρήση της γης σε αυτή την περιοχή.
Οι εγκαταστάσεις διύλισης και φύλαξης πετρελαιοειδών της περιοχής λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι σχεδόν σίγουρο ότι στο έδαφος έχουν καταλήξει πετρελαιοειδή και άλλα χημικά.

Επειδή όλα αυτά είναι επικίνδυνα για όλα τα είδη ζωής και τον άνθρωπο, θα πρέπει πρώτα να ετοιμαστεί μια έκθεση η οποία να περιέχει μεταξύ πολλών άλλων απαραίτητων πληροφοριών και στοιχεία που αφορούν την περιοχή, να εντοπίζει σε κάθε σημείο και να χαρτογραφεί όλες τις επικίνδυνες ουσίες και να εισηγείται τρόπο αποκατάστασης.

Όποια διαδικασία αποκατάστασης (Remediation) και αν επιλεγεί είναι φανερό ότι είναι πολύ γρήγορα τώρα να συζητούμε το είδος των χρήσεων που θα επιτρέπονται στην περιοχή.

Από την άλλη πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση μη αποκατάστασης θα συνεχίσουν οι εκπομπές επικίνδυνων ρύπων για πολλά χρόνια ακόμη και αν εγκατασταθούν εκεί άνθρωποι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αγωγών εναντίων της δημοκρατίας μετά και από τα προβλήματα υγείας που θα εμφανιστούν.

Παράλληλα, οι οποιοδήποτε επενδυτές θα μείνουν μακριά αν γνωρίζουν ότι δεν έχει γίνει κανονική αποκατάσταση.

3. Η Δημόσια Ακρόαση

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε διαδικασία “Δημόσιας Ακρόασης” για την οποία υπάρχει και νομοθεσία για τον τρόπο που θα διεξαχθεί και αφορά το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων και είναι:

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99) (Κανονισμός 16(2)) - ΕΝΤΟΛΗ 1/2000 .

Από το λεκτικό της ανακοίνωσης περί Δημόσιας Ακρόασης αλλά και το πρόγραμμα που έχει δημοσιευθεί φαίνεται ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί δε διαφέρει από αυτή του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων.

Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, επηρεάζει ολόκληρη την πόλη και περιοχή της Λάρνακας και είναι και περιβαλλοντικό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να ακολουθηθεί μια κανονική διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει ένα καλό οδηγό για το πώς γίνεται μια Δημόσια Διαβούλευση. Παράλληλα σε διάφορες περιβαλλοντικές νομοθεσίες υπάρχουν αναφορές στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο