Μενού...

Δεκεμβρίου 23, 2018
Βουλευτικά TheopemptouInfo

Ευρετήριο

Η δουλειά στη Βουλή: Παρεμβάσεις - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2016 Εγγραφές & Προτάσεις νόμου - Θεοπέμπτου Ερωτήσεις & Θέματα - 2017 Ερωτήσεις & Θέματα - 2018 Ερωτήσεις & Θέματα - 2019 Ερωτήσεις και θέματα - 2020 Ερωτήσεις και θέματα - 2021 Ερωτήσεις &…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

4 - Προτάσεις και σχετικά έγγραφα της Επιτροπής

05 Οκτωβρίου 2022

Με την επιλογή αυτή ανακτώνται προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με τις οποίες ξεκινά η νομοθετική διαδικασία) και άλλες πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή. 4 - Προτάσεις  και σχετικά έγγραφα της Επιτροπής

Μενού...