Μενού...

Υδατικό - Κείμενα

All Stories

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

ThinkTankLogo01-08-2015
Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα.

Μελέτη Διερεύνησης της Δυνατότητας Αξιοποίησης των Ομβρίων Υδάτων - TAY

Χαρακτηριστικό απόσπασμα της έκθεσης του 2010:

Λευκωσία
Τα όμβρια ύδατα της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας απορρέουν στον ποταμό Πεδιαίο και στη συνέχεια μέσω της πεδιάδας της Μεσαορίας καταλήγουν στη θάλασσα βόρεια της Αμμοχώστου. Θα μπορούσε να μελετηθεί η αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων πριν
αυτά εισέλθουν στον ποταμό, όπως η δημιουργία λιμνών κατακράτησης σε πάρκα, ο εμπλουτισμός του υδροφορέα σε επιλεγμένα μέρη

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

water drip drop Η παρούσα Μελέτη αφορά την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σχέδιο Αφαλατώσεων που προωθεί η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του οποίου είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 2ου ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

200x20000028Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά:
Στην κατάρτιση του 2ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου
Στην αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης της Ξηρασίας και Λειψυδρίας της Κύπρου
Στην κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Κύπρου

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...