FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Απόφαση 2455/2001 για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 2000/60

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Θεσπίζεται ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που επισημαίνονται ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο κατάλογος, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθίσταται παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας της παρούσας απόφασης αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1982.

Άρθρο 3

Προκειμένου να ληφθούν μετά βεβαιότητας υπόψη όλες οι ουσίες που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ουσίες προτεραιότητας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα στοιχεία σχετικά με την κάθε ουσία και τις συνέπειες που έχει η έκθεση σε αυτήν, που χρειάζονται για την εφαρμογή της διαδικασίας COMMPS, είναι διαθέσιμα.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Neyts-Uyttebroeck

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο