FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Απόφαση 2002/762 για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να υπογράψουν και να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Κοινότητας, στη διεθνή σύμβαση περί αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τη ρύπανση καυσίμων δεξαμενής πλοίων τ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας επί του θέματος, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη, να υπογράψουν ή να επικυρώσουν τη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, ή να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή, προς το συμφέρον της Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Το κείμενο της σύμβασης καυσίμων δεξαμενής πλοίων επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

3. Στην παρούσα απόφαση, ως "κράτος μέλος" νοούνται όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία.

Άρθρο 2

Κατά την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρησή τους στη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, τα κράτη μέλη προβαίνουν στην ακόλουθη δήλωση: "Όταν εκδίδονται από δικαστήριο τ [(3) ...] οι αποφάσεις που αφορούν ζητήματα τα οποία καλύπτει η σύμβαση αναγνωρίζονται και εκτελούνται στ [(4) ...] σύμφωνα με τους συναφείς εσωτερικούς κοινοτικούς κανόνες.(5)"

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθεια για την υπογραφή της σύμβασης καυσίμων δεξαμενής πλοίων, πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2002.

2. Τα κράτη μέλη ενεργούν τα δέοντα για την κατάθεση των εγγράφων επικύρωσης ή προσχώρησης, στη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, στον γενικό γραμματέα του διεθνούς οργανισμού ναυτιλίας, εντός εύλογου χρόνου, και, ει δυνατόν, πριν από τις 30 Ιουνίου 2006.

3. Ως τις 30 Ιουνίου 2004, τα κράτη μέλη θα έχουν γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, την πιθανή ημερομηνία περάτωσης των σχετικών τους διαδικασιών επικύρωσης ή προσχώρησης.

4. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες επί της προόδου των διαδικασιών επικύρωσης ή προσχώρησή τους.

Άρθρο 4

Κατά την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρησή τους στη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, τα κράτη μέλη ενημερώνουν εγγράφως τον γενικό γραμματέα του διεθνούς οργανισμού ναυτιλίας ότι η υπογραφή, η επικύρωση ή η προσχώρηση γίνεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν, το συντομότερο δυνατόν, προσπάθεια ώστε η σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, να τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει στην Κοινότητα να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2002.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. S. Møller

(1) ΕΕ C 51 Ε της 26.2.2002, σ. 371.

(2) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.

(3) Όλα τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση, εκτός από το κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στη δήλωση, και τη Δανία.

(4) Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στη δήλωση.

(5) Επί του παρόντος, αυτοί οι κανόνες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο