Μενού...

smartslider3[23]

Ρύπανση της Θάλασσας - Κύπρος

All Stories

Γενικός Ελεγκτής: POLLUTION FROM SHIPS AT SEA AND IN PORTS - May 2002

Image00178[Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ]
Executive Summary
Cyprus has over the years developed into a major maritime centre and today has the 6th largest merchant fleet in the world in tonnage terms. During the last few years it has taken steps to develop its infrastructure and improve its maritime administration in an effort to raise the standards of Cyprus registered ships and enhance the image of the Cyprus flag. It has signed and ratified all relevant international conventions and agreements and has voted national laws and regulations to enable their implementation . At the centre of this effort is the improvement of safety on board Cyprus registered ships and the protection of the marine environment.
Pollution Prevention through ship surveys Flag State Control plays a major part in the prevention of pollution to the environment. Through the regular inspection of the ships it is ensured that the requirements of the MARPOL Convention are properly adhered to. The Department of Merchant Shipping has made significant improvement in this respect during the last few years and it has increased the number of inspections both by the Department surveyors and the appointed surveyors overseas. Further improvement is expected as more surveyors will be employed both in Cyprus and overseas during the next couple of years.

Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 771/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-
«Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου»

Ο Περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος 148/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Κοινοποίηση για πλοία κατά τον κατάπλου σε λιμένες των κρατών μελών ή τον απόπλου από αυτούς:

Άρθρο 4 της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της Οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/15/ΕΕ της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

2. Συνοριακοί έλεγχοι προσώπων:

Νοεμβρίου 01, 2015

Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 771/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-«Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και…
Αυγούστου 29, 2015

Ο Περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμος 148/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων που απορρέουν από νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΗ κατηγορία αυτή διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:1.…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...