fbpx

Απόφαση 2005/270 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Γονική Κατηγορία: Ανακύκλωση Ανακύκλωση - ΕΕ Εμφανίσεις: 1027

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Άρθρο 2
1. Επιπλέον των σχετικών ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «σύμμεικτη συσκευασία» νοείται η συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, τα οποία δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν ξεπερνά συγκεκριμένο ποσοστό κατά βάρος·
β) ως «παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας» νοείται η ποσότητα των συσκευασιών που μετατρέπονται, εντός της επικράτειας δεδομένου κράτους μέλους, σε απορρίμματα κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), αφού χρησιμοποιηθούν για να περικλείσουν, να προστατεύσουν και να εξασφαλίσουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση των προϊόντων·
γ) ως «ανακτηθέντα απορρίμματα συσκευασίας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και που ανακτώνται, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακτώνται εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·
δ) ως «απορρίμματα συσκευασίας που ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και οι οποίες ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·
ε) ως «ανακυκλωμένα απορρίμματα συσκευασίας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και που ανακυκλώνονται, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακυκλώνονται εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·
στ) ως «ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας» για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ νοείται το πηλίκο της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων συσκευασίας που ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας, διά της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας·
ζ) ως «ποσοστό ανακύκλωσης» για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ νοείται το πηλίκο της συνολικής ποσότητας των ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας δια της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων απορριμμάτων συσκευασίας.
2. Στα παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας, όπως αναφέρονται στο στοιχείο β) ανωτέρω, δεν περιλαμβάνοντα κανενός είδους κατάλοιπα από την παραγωγή συσκευασιών ή υλικών συσκευασίας ούτε από κάποια άλλη διεργασία παραγωγής.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε ένα κράτος μέλος είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των συσκευασιών που διατίθεται στην αγορά κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους στο εν λόγω κράτος μέλος.
Άρθρο 3
1. Τα δεδομένα για το σύνολο των συσκευασιών καλύπτουν όλες τις συσκευασίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Ειδικότερα για υλικά που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες και για εκείνα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες και περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 7.
2. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν διατίθενται για πρώτη φορά μαζί με τα προϊόντα τα οποία περικλείουν, προστατεύουν, και των οποίων εξασφαλίζουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση.
Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δε θεωρούνται απορρίμματα συσκευασίας όταν επιστρέφονται για επαναχρησιμοποίηση. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δε θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες, όταν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί με κάποιο αγαθό και επαναδιατίθενται.
Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες που απορρίπτονται στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους θεωρούνται ως απορρίμματα συσκευασίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος από επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά στο εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.
3. Οι σύμμεικτες συσκευασίες αναφέρονται στη στήλη του κυριοτέρου υλικού ανά βάρος.
Επιπλέον, είναι δυνατό να υποβάλλονται, σε εθελοντική βάση, χωριστά δεδομένα σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση σύνθετων υλικών.
4. Το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ως εισροή απορριμμάτων συσκευασίας που υποβάλλονται σε αποτελεσματική διεργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Αν το προϊόν εγκατάστασης διαλογής αποστέλλεται για να υποβληθεί σε αποτελεσματικές διεργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης χωρίς σημαντικές απώλειες, είναι αποδεκτό να θεωρηθεί πως η εκροή αντιστοιχεί στο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας.
Άρθρο 4
1. Τα απορρίμματα συσκευασίας που εξάγονται από την Κοινότητα προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα μόνον εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η ανάκτηση ή και η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική κοινοτική νομοθεσία.
2. Οι διασυνοριακές μετακινήσεις απορριμμάτων συσκευασίας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 (4) και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999 (5), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής (6).
3. Τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας, τα οποία αποστέλλονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση σε κάποιο κράτος μέλος δεν προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά αποστέλλονται.
Άρθρο 5
1. Το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας μετράται με βάση ποσοστό φυσικής υγρασίας των απορριμμάτων συσκευασίας συγκρίσιμο με την υγρασία των αντίστοιχων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά.
Γίνονται διορθώσεις των δεδομένων μέτρησης σχετικά με το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας, εφόσον το ποσοστό υγρασίας αυτών των απορριμμάτων συσκευασίας διαφέρει συστηματικά και σημαντικά από εκείνο των συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά και εφόσον αυτό το στοιχείο υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε σημαντικές υπερτιμήσεις ή υποτιμήσεις των ποσοστών ανάκτησης ή ανακύκλωσης συσκευασιών.
Οι διορθώσεις αυτές περιορίζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οφείλονται σε ειδικές κλιματικές ή άλλες συνθήκες.
Οι σημαντικές διορθώσεις αναφέρονται στις περιγραφές των συλλογών δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 7 τέταρτο εδάφιο.
2. Από το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας αποκλείονται, όσο αυτό είναι δυνατό στην πράξη, υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και που έχουν συλλεχθεί μαζί με απορρίμματα συσκευασίας.
Γίνονται διορθώσεις των δεδομένων σχετικά με το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας, εφόσον τα υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και αποστέλλονται προς υποβολή σε αποτελεσματικές διεργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσουν σε σημαντικές υπερτιμήσεις ή υποτιμήσεις των ποσοστών ανάκτησης ή ανακύκλωσης συσκευασιών.
Δεν απαιτούνται διορθώσεις για μικρές ποσότητες υλικών που δεν προέρχονται από συσκευασίες και για προσμίξεις που απαντώνται συνήθως σε απορρίμματα συσκευασίας.
Οι σημαντικές διορθώσεις αναφέρονται στις περιγραφές των συλλογών δεδομένων που προβλέπονται στο άρθρο 7 τέταρτο εδάφιο.
Άρθρο 6
Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 σχετικά με την ανάκτηση εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα απορρίμματα συσκευασίας που αποτεφρώνονται σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας.
Άρθρο 7
Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν σε ετήσια βάση τους πίνακες που παρατίθενται στο παράρτημα και τους αποστέλλουν στην Επιτροπή ηλεκτρονικά.
Οι πίνακες καλύπτουν ολόκληρο το ημερολογιακό έτος και υποβάλλονται στην Επιτροπή με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), εντός 18 μηνών από το τέλος του αντίστοιχου έτους.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τα δεδομένα αυτά σε δημόσιο ιστότοπο.
Τα κράτη μέλη αποστέλλουν μαζί με τους συμπληρωμένους πίνακες κατάλληλη περιγραφή του τρόπου συγκέντρωσης των δεδομένων. Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει επίσης και επεξήγηση τυχόν εκτιμήσεων που έγιναν.
Άρθρο 8
Τα κράτη μέλη είναι δυνατό να υποβάλλουν σε εθελοντική βάση, τυχόν περαιτέρω δεδομένα σχετικά με συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών τα οποία διαθέτουν.
Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:
α) δεδομένα για την παραγωγή, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές κενών συσκευασιών·
β) δεδομένα για επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες·
γ) ειδικές υποκατηγορίες συσκευασιών, όπως οι σύνθετες συσκευασίες·
δ) επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που περιέχονται στις συσκευασίες, κατά την έννοια του άρθρου 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και της παρουσίας επιβλαβών και άλλων τοξικών ουσιών και υλικών, κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ σημείο 1 τρίτη περίπτωση της εν λόγω οδηγίας·
ε) απορρίμματα συσκευασίας που θεωρούνται επικίνδυνα λόγω προσμίξεων από τα περιεχόμενα προϊόντα κατά την έννοια της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου (8) και της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής (9).
Άρθρο 9
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα με βάση τους πίνακες που παρατίθενται στο παράρτημα, αρχής γενομένης με τα δεδομένα για το 2003.
Άρθρο 10
Η απόφαση 97/138/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 11
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2005.
Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΉΜΑΣ
Μέλος της Επιτροπής

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση