fbpx

Απόφαση 2001/171 για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην Οδηγία 94/62 σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Γονική Κατηγορία: Ανακύκλωση Ανακύκλωση - ΕΕ Εμφανίσεις: 860

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις γυάλινες συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, και αποβλέπει στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους δεν εφαρμόζονται για επίπεδα συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.


Άρθρο 3

Οι γυάλινες συσκευασίες επιτρέπεται να υπερβαίνουν, μετά τις 30 Ιουνίου 2001, το όριο των 100 ppm κατά βάρος που ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όταν τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν πρέπει να γίνεται σκόπιμη χρήση μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου ή εξασθενούς χρωμίου.

Το υλικό συσκευασίας δύναται να υπερβαίνει τα όρια συγκέντρωσης μόνο λόγω προσθήκης ανακυκλωμένου υλικού.

Άρθρο 5

Όταν, με βάση δώδεκα διαδοχικούς μηνιαίους ελέγχους διενεργούμενους στην παραγωγή καθε υαλοκαμίνου, αντιπροσωπευτική της φυσιολογικής και κανονικής παραγωγικής δραστηριότητας, τα μέσα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων υπερβαίνουν το όριο των 200 ppm, ο παραγωγός ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του υποβάλλουν έκθεση στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, οι ακόλουθες πληροφορίες:

- οι μετρηθείσες τιμές,

- περιγραφή των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων μέτρησης,

- οι πηγές που θεωρούνται υπεύθυνες για τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων,

- λεπτομερής περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό των επιπέδων συγκέντρωσης των βαρέων μετάλλων.

Όταν ούτε ο παραγωγός, ούτε ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρέωση υποβολής εκθέσεως στις αρμόδιες αρχές μετακυλίεται στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τις μονάδες παραγωγής, καθώς και οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι μέτρησης παραδίδονται ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό ζητηθεί.

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση