FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Απόφαση 2001/524 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Image00163

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Άρθρο 3
1. Τα δεδομένα για το σύνολο των συσκευασιών καλύπτουν όλες τις συσκευασίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Ειδικότερα για υλικά που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες και για εκείνα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες και περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 7.
2. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν διατίθενται για πρώτη φορά μαζί με τα προϊόντα τα οποία περικλείουν, προστατεύουν, και των οποίων εξασφαλίζουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση.


Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δε θεωρούνται απορρίμματα συσκευασίας όταν επιστρέφονται για επαναχρησιμοποίηση. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δε θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά ως συσκευασίες, όταν έχουν επαναχρησιμοποιηθεί με κάποιο αγαθό και επαναδιατίθενται.
Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες που απορρίπτονται στο τέλος της χρήσιμης ζωής τους θεωρούνται ως απορρίμματα συσκευασίας.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος από επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά στο εν λόγω κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους.
3. Οι σύμμεικτες συσκευασίες αναφέρονται στη στήλη του κυριοτέρου υλικού ανά βάρος.
Επιπλέον, είναι δυνατό να υποβάλλονται, σε εθελοντική βάση, χωριστά δεδομένα σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση σύνθετων υλικών.
4. Το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ως εισροή απορριμμάτων συσκευασίας που υποβάλλονται σε αποτελεσματική διεργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Αν το προϊόν εγκατάστασης διαλογής αποστέλλεται για να υποβληθεί σε αποτελεσματικές διεργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης χωρίς σημαντικές απώλειες, είναι αποδεκτό να θεωρηθεί πως η εκροή αντιστοιχεί στο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο