fbpx

Μενού...

Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Περισυλλογή οικιακών σκυβάλων από όλους τους δρόμους και υποστατικά της περιοχής του Δήμου ΄Υψωνα

1. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Η περισυλλογή των σκυβάλων θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα σε καθορισμένες μέρες που καθόρισε ο Δήμος όπως αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω και θα καλύπτει όλα τα υποστατικά εντός των Δημοτικών Ορίων του ΄Υψωνα.
(ι) Δευτέρα και Πέμπτη για την περιοχή νότια του Αυτοκινητόδρομου
Λεμεσού Πάφου
(ιι) Τρίτη και Παρασκευή για την περιοχή βόρεια του Αυτοκινητόδρομου
Λεμεσού Πάφου
(ιιι) Τετάρτη και Σάββατο τις Βιομηχανικές Περιοχές Βόρεια του αυτοκινητόδρομου
Λεμεσού Πάφου
(iv) καθημερινή περισυλλογή των καλάθων στους κεντρικούς δρόμους
Ηλία Καννάουρου, Αγίου Γεωργίου και Μακαρίου Γ΄
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί επαρκεί αριθμό σκυβαλοφόρων με πιεστήρα και να είναι εφοδιασμένα με ειδικούς βραχίονες για τη συλλογή των κάδων χωρητικότητας από 120 μέχρι 1100 λίτρων και σε περιπτώσεις όπου οι δρόμοι είναι στενοί, να χρησιμοποιεί πρόσθετο μικρό όχημα.
Η περισυλλογή των σκυβάλων θα γίνεται από όλα τα υποστατικά, ώστε να μην παρουσιάζεται συσσώρευση κατά τόπους και να δημιουργείται οχληρία στους περιοίκους.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να περισυλλέγει τα σκύβαλα στις καθορισμένες μέρες και σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, να εφαρμοσθεί ωράριο για καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση τα σκύβαλα που θα μαζεύει να τα μεταφέρει στο σκυβαλότοπο του Δήμου Λεμεσού στο «Βατί», ή σε άλλο εγκεκριμένο χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται ν’ ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής ή εξουσιοδοτημένου ατόμου από την Αναθέτουσα Αρχή ως προς τον τρόπο περισυλλογής, μεταφοράς, τοποθέτησης και ή καταστροφής των σκυβάλων στην περιοχή «Βατί» ή σε άλλο εγκεκριμένο χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος.

Με την προσφορά ο κάθε προσφοροδότης θα υποβάλει και τ’ ακόλουθα:-

- Πιστοποιητικό εγγραφής των σκυβαλοφόρων οχημάτων – τουλάχιστον 2 μεγάλα Σκυβαλοφόρα και 1 μικρό για την πυκνοκατοικημένη περιοχή και άλλους στενούς Δρόμους.
- Άδεια οδικής χρήσης μεταφορέα «Α» (όπου απαιτείται).
- Άδεια κυκλοφορίας των σκυβαλοφόρων.
- Ασφάλεια σύμφωνα με την υφιστάμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικά καταλληλότητας.

2. η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης με τις ίδιες τιμές για ακόμη ένα χρόνο.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Σεπτεμβρίου 15, 2016

Προσφορά: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχείων

Προσφορά: Ετοιμασία μελέτης σκοπιμότητας, τεχνοοικονομικής μελέτης, μελέτης κόστους οφέλους και μελέτης υπολογισμού ελλείμματος χρηματοδότησης για το έργο: Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών…
Απριλίου 28, 2016

Δήμος Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου

Τίτλος προσφοράς Δήμου Λεμεσού: Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση δεντροστοιχιών και για κλάδεμα δέντρων σε πεζοδρόμια ή και άλλους χώρους πρασίνου. (27/2016)Εκτιμώμενη Αξία (€): 890000Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:…
Νοεμβρίου 27, 2015

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Παροχή Υπηρεσιών:(α) για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη απορριμμάτων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα στο ΒΑΤΙ.(β) το πλύσιμο των κάδων που βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου ΤύχωναΠροϋπολογισμός Σύμβασης: Ενενήντα…
Οκτωβρίου 13, 2015

Η συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των πάσης φύσεως φυτικών απορριμμάτων στο Δήμο Ιδαλίου με τη χρησιμοποίηση των οχημάτων που διαθέτει ο ίδιος ο Εργολάβος. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...