FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων και παρομοίου τύπου Αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με την από 06/10/2011 Σύμβαση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας με το γραφείο μελετών I.A.CO
Environmental and Water Consultants Ltd.
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρόμοιου Τύπου Απόβλητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο, τις κατευθύνσεις, τα μέτρα, τους
όρους, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη διαχείριση των οικιακών και παρομοίου τύπου αποβλήτων στην Κύπρο, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι πιθανές περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις και να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά και επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, με βάση τα προβλεπόμενα της Κυπριακής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής και νομοθεσίας, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας.
Το Σχέδιο Διαχείρισης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
> Μέρος Α: Υφιστάμενη Κατάσταση (Νομοθεσία, Υφιστάμενες Πρακτικές σε ισχύ, Εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης),
> Μέρος Β: Εθνικός σχεδιασμός (Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία, Δυνατότητα Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, Εναλλακτικές Τεχνολογίες Διαχείρισης,
Προσδιορισμός απαιτούμενων έργων και υποδομών, Οικονομική Διάσταση, Δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχής, Ολοκληρωμένο Σχέδιο)
> Μέρος Γ: Δράσεις, Ενέργειες, Πολιτική και Χρονοδιαγράμματα
> Μέρος Δ: Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης στο Περιβάλλον προτεινόμενου Σχεδίου
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Παραδοτέο Α της Σύμβασης που αφορά την ολοκλήρωση του Μέρους Α του έργου, δηλαδή την «Υφιστάμενη Κατάσταση» Έργου, τα περιεχόμενα της οποίας καθορίζονται στην παράγραφο 3.1.2 των Όρων
Εντολής – Μέρος Α: Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού. Τεχνικές Προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο