Μενού...

Κρατικά κείμενα και παρουσιάσεις

All Stories

Πρακτικά Δημόσιας Ακρόασης για το Σχέδιο Διαχείρισης και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012
Παρευρισκόμενοι:

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Επίτροπος Περιβάλλοντος
Χρίστος Πέτρου Υπουργ. Εσωτερικών Τεχν. Υπηρεσίες
Μαρία Αλεξάνδρου Υπουργ. Εσωτερικών Τεχν. Υπηρεσίες
Στέργιος Παλπάνης Υπουργ. Εσωτερικών Τεχν. Υπηρεσίες
Λευτέρης Σώζου Περιβαλλοντικός Όμιλος Καλαβασού
Παντελής Προκοπίου ECONOMIDES METAL RECYCLING LTD

Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων και παρομοίου τύπου Αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με την από 06/10/2011 Σύμβαση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας με το γραφείο μελετών I.A.CO
Environmental and Water Consultants Ltd.
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρόμοιου Τύπου Απόβλητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο, τις κατευθύνσεις, τα μέτρα, τους
όρους, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη διαχείριση των οικιακών και παρομοίου τύπου αποβλήτων στην Κύπρο, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι πιθανές περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις και να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά και επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, με βάση τα προβλεπόμενα της Κυπριακής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής και νομοθεσίας, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ 

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανέγερση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Σωτήρας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την Περιβαλλοντική Μελέτη για τη νέα θέση για την κατασκευή του ΣΜΑ.

Η θέση που έχει επιλεχθεί είναι στην περιοχή του Δήμου Σωτήρας (Χάρτης 1) και θα εξυπηρετεί τους Δήμους: Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Δερύνειας και τις κοινότητες Αυγόρου, Λιοπέτρι, Φρέναρος, Βρυσούλες / Αχερίτου

Συνοπτικά η παρούσα Περιβαλλοντική Μελέτη δομείται από τα ακόλουθα κεφάλαια:

Μαρτίου 15, 2016

Πρακτικά Δημόσιας Ακρόασης για το Σχέδιο Διαχείρισης και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Οικιακά και Παρομοίου Τύπου Απόβλητα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012Παρευρισκόμενοι:Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Επίτροπος ΠεριβάλλοντοςΧρίστος Πέτρου Υπουργ. Εσωτερικών Τεχν. ΥπηρεσίεςΜαρία Αλεξάνδρου Υπουργ. Εσωτερικών Τεχν. ΥπηρεσίεςΣτέργιος Παλπάνης Υπουργ. Εσωτερικών Τεχν.…
Νοεμβρίου 27, 2015

Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων και παρομοίου τύπου Αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με την από 06/10/2011 Σύμβαση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας με το γραφείο μελετών I.A.COEnvironmental and Water…
Νοεμβρίου 15, 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.
Νοεμβρίου 15, 2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...