fbpx

Μενού...

smartslider3[23]
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Αειφόρος ανάπτυξη

All Stories

Απόφαση 1386/2013 σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

ΤίτλοςΑπόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013 , σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»

Περιγραφή: 1. Το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον έχει τους ακόλουθους στόχους προτεραιότητας:
α) προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·
β) μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
γ) προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία και την ευημερία·

Απόφαση 2016/1332 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της EE για έπιπλα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4778]

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 1. Η κατηγορία προϊόντων «έπιπλα» περιλαμβάνει τις ελεύθερες ή εντοιχισμένες μονάδες των οποίων η πρωταρχική λειτουργία είναι η αποθήκευση, τοποθέτηση ή ανάρτηση αντικειμένων και/ή η παροχή επιφανειών όπου οι χρήστες μπορούν να αναπαύονται, να κάθονται, να μελετούν ή να εργάζονται, για χρήση σε εσωτερικούς ή σε εξωτερικούς χώρους. Το πεδίο εφαρμογής εκτείνεται σε οικιακά έπιπλα και έπιπλα καθορισμένων προδιαγραφών για επαγγελματικές εφαρμογές για χρήση σε οικιακό ή μη οικιακό περιβάλλον. Τα πλαίσια, τα πόδια, οι βάσεις και τα κεφαλάρια των κρεβατιών περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής.
2. Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:

Απόφαση 2016/1349 της Επιτροπής, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε είδη υπόδησης

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
1. Η κατηγορία προϊόντων «είδη υπόδησης» περιλαμβάνει όλα τα είδη που προορίζονται για προστασία ή κάλυψη των ποδιών και διαθέτουν εξωτερική σόλα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 3, στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται τα είδη υπόδησης που καλύπτονται από το παράρτημα II της οδηγίας 94/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και τα προστατευτικά υποδήματα που καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4).
2. Τα είδη υπόδησης μπορεί να αποτελούνται από διάφορα φυσικά και/ή συνθετικά υλικά, σύμφωνα με την οδηγία 94/11/ΕΚ.
3. Η κατηγορία προϊόντων δεν περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:
α) είδη υπόδησης που περιέχουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη·
β) είδη υπόδησης μιας χρήσης·
γ) κάλτσες με εφαρμοσμένη σόλα·
δ) είδη υπόδησης που έχουν χαρακτήρα παιχνιδιού.

Εκτελεστική απόφαση 2016/1361 της Επιτροπής,σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «International Sustainability & Carbon Certification» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Το σύστημα «International Sustainability & Carbon Certification» (εφεξής «το σύστημα»), το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 23 Ιουνίου 2016, αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο σύστημα συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Το σύστημα περιέχει επίσης ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και του άρθρου 7β παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτελεστική Απόφαση 2016/1362 της Επιτροπής, σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Το σύστημα «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» (εφεξής «το σύστημα»), το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 27 Ιουνίου 2016, αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο σύστημα συμμορφώνονται με τα κριτήρια αειφορίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7β παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ και στο άρθρο 17 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
Το σύστημα περιέχει επίσης ακριβή δεδομένα για τους σκοπούς του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ και του άρθρου 7β παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (το «πρόγραμμα LIFE»).

Κανονισμός 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

 Κανονισμός 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

 Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για την παραγωγή, την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση, την ποιοτική αποκατάσταση και την καταστροφή ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις ουσίες αυτές και σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τις συγκεκριμένες ουσίες ή εξαρτώνται από αυτές.

Κανονισμός 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681 και 2006/193

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Σκοπός
Θεσπίζεται κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, εφεξής καλούμενο «ΕΜAS», για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών που βρίσκονται εντός ή εκτός της Κοινότητας.
Σκοπός του ΕΜAS, ως σημαντικού μέσου του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, είναι να προωθήσει τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών με την καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους οργανισμούς, με τη συστηματική, αντικειμενική και περιοδική αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων αυτών, με την ενημέρωση ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, με ανοικτό διάλογο με το κοινό και άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στους οργανισμούς και την κατάλληλη εκπαίδευση.

Άρθρο 3 Καθορισμός του αρμόδιου φορέα
1. Οργανισμοί σε κράτος μέλος υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους.
2. Οργανισμός με χώρους δραστηριοτήτων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή τρίτες χώρες, δύναται να υποβάλει αίτηση για ενιαία εταιρική καταχώριση του συνόλου ή μέρους αυτών των χώρων δραστηριοτήτων.
Αίτηση για ενιαία εταιρική καταχώριση υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία ή το διοικητικό κέντρο του οργανισμού το οποίο έχει ορισθεί για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου.

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Μενού...