Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2008161KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
20092859KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2016780KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματοςγια το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα, το οποίο καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (το «πρόγραμμα LIFE»).

1. Το πρόγραμμα LIFE έχει συγκεκριμένα τους ακόλουθους γενικούς στόχους:
α) να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων·
β) να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προαγάγει την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·
γ) να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και τοπικών παραγόντων·
δ) να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης.
Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραμμα LIFE συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: Στρατηγική καθώς και σχετικών ενωσιακών στρατηγικών και σχεδίων για το περιβάλλον και το κλίμα.
2. Οι γενικοί στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 επιδιώκονται μέσω των ακόλουθων υποπρογραμμάτων:
α) το υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»·
β) το υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».
3. Οι επιδόσεις του προγράμματος LIFE αξιολογούνται, ειδικότερα, με βάση τους ακόλουθους δείκτες:
α) όσον αφορά τον γενικό στόχο που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1, αποδοτέες περιβαλλοντικές και κλιματικές βελτιώσεις. Σε σχέση με τον στόχο που αφορά τη συμβολή στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας, οι αποδοτέες περιβαλλοντικές βελτιώσεις μετρούνται μέσω του ποσοστού του δικτύου Natura 2000 που αποκαθίσταται ή τίθεται υπό επαρκή διαχείριση, της επιφάνειας και του τύπου των οικοσυστημάτων που αποκαθίστανται και του αριθμού και τύπου των στοχευμένων οικοτόπων και ειδών των οποίων η κατάσταση διατήρησης βελτιώνεται·
β) όσον αφορά τους γενικούς στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, τον αριθμό των παρεμβάσεων που αναπτύσσονται ή αναλαμβάνονται και οι οποίες υλοποιούν έργα, προγράμματα ή στρατηγικές σύμφωνα με την περιβαλλοντική ή κλιματική πολιτική και νομοθεσία της Ένωσης, και τον αριθμό των παρεμβάσεων που προσφέρονται για αναπαραγωγή ή μεταφορά·
γ) όσον αφορά τους γενικούς στόχους που συνδέονται με την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, τον αριθμό των παρεμβάσεων που επιτυγχάνουν συνέργειες με άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα ή που ενσωματώνονται σε αυτά, ή οι οποίες ενσωματώνονται στην πρακτική του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα·
δ) όσον αφορά τον γενικό στόχο που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, τον αριθμό των παρεμβάσεων που υλοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η βελτίωση της διακυβέρνησης, της διάδοσης πληροφοριών και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29, για να ορίζει περαιτέρω τους δείκτες επιδόσεων προκειμένου να εφαρμοσθούν στους τομείς προτεραιότητας και στις θεματικές προτεραιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο Παράρτημα ΙΙΙ, αντίστοιχα, όσον αφορά το υπο-πρόγραμμα «Περιβάλλον» και στο άρθρο 13 όσον αφορά το υπο-πρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα».

Τύπος Κειμένου:  Κανονισμός

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ.

 

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 17, 2016

Απόφαση 2016/1349 της Επιτροπής, περί καθορισμού οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του οικολογικού σήματος της EE σε είδη υπόδησης

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 11. Η κατηγορία προϊόντων «είδη υπόδησης» περιλαμβάνει όλα τα είδη που προορίζονται για προστασία ή κάλυψη των ποδιών και διαθέτουν εξωτερική σόλα που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που…
Αυγούστου 17, 2016

Εκτελεστική απόφαση 2016/1361 της Επιτροπής,σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «International Sustainability & Carbon Certification» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Το σύστημα «International Sustainability & Carbon Certification» (εφεξής «το σύστημα»), το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 23 Ιουνίου 2016, αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία…
Αυγούστου 17, 2016

Εκτελεστική Απόφαση 2016/1362 της Επιτροπής, σχετικά με την αναγνώριση του συστήματος «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Το σύστημα «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» (εφεξής «το σύστημα»), το οποίο υποβλήθηκε στην Επιτροπή προς αναγνώριση στις 27 Ιουνίου 2016, αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία παράγονται…
Αυγούστου 29, 2015

Κανονισμός 1221/2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681 και 2006/193

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 ΣκοπόςΘεσπίζεται κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, εφεξής καλούμενο «ΕΜAS», για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών που βρίσκονται εντός ή εκτός της Κοινότητας.Σκοπός του ΕΜAS, ως…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...