fbpx

Κανονισμός 1024/2008 περί καθορισμού λεπτομερών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού 2173/2005 περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Γονική Κατηγορία: Δάση και ξυλεία Δάση και Ξυλεία - ΕΕ Εμφανίσεις: 921

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Ο παρόν κανονισμός καθορίζει λεπτομερώς τους κανόνες εφαρμογής του συστήματος για τις εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005.
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, συμπληρωματικώς προς τους ορισμούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Αποστολή»: ποσότητα προϊόντων ξυλείας που καθορίζονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 συνοδευόμενη από άδεια FLEGT, την οποία αποστέλλει από εταίρο χώρα αποστολέας ή φορτωτής και η οποία υποβάλλεται σε τελωνείο για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
2. «Ηλεκτρονική άδεια»: άδεια FLEGT σε ψηφιακή μορφή ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ή επεξεργασία της, η οποία περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες καταχωρισμένες στις θέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα.
3. «Έντυπη άδεια»: άδεια FLEGT στη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα.
4. «Αρμόδια αρχή ή αρχές»: η αρχή ή οι αρχές που ορίζει κράτος μέλος για την παραλαβή, την αποδοχή και την επαλήθευση αδειών FLEGT.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ FLEGT
Άρθρο 3
1. Η άδεια FLEGT, εφεξής καλούμενη «η άδεια», επιτρέπεται να είναι έντυπη ή ηλεκτρονική.
2. Η Επιτροπή θα διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές και στις τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους υπόδειγμα ή τις τεχνικές προδιαγραφές της άδειας που εκδίδει κάθε εταίρος χώρα.
Άρθρο 4
Η άδεια χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη άλλων διατυπώσεων που αφορούν τη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας.
Άρθρο 5
Οι αρμόδιες αρχές ή οι τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο η αποστολή διασαφίζεται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία δύνανται να απαιτούν τη μετάφραση της άδειας στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.
Οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν τον εισαγωγέα. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση