fbpx

Κανονισμός 363/2012 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανονισμό 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυ

Γονική Κατηγορία: Δάση και ξυλεία Δάση και Ξυλεία - ΕΕ Εμφανίσεις: 1585

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 995/2010, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «οικείες αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι νόμιμα εγκατεστημένος ένας οργανισμός παρακολούθησης ή υποψήφιος για αναγνώριση οργανισμός παρακολούθησης ή στο οποίο παρέχει υπηρεσίες ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες με την έννοια της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·
2) «επίσημοι τίτλοι σπουδών»: πτυχία, πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά τα οποία εκδίδονται από αρχή κράτους, καθορίζονται από τις νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους και πιστοποιούν επιτυχή ολοκλήρωση επαγγελματικής κατάρτισης·
3) «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Άρθρο 2 Αίτηση αναγνώρισης
1. Οποιαδήποτε νόμιμα εγκατεστημένη στην Ένωση οντότητα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα —εταιρεία, νομικό πρόσωπο, επιχείρηση κάθε είδους, ίδρυμα ή αρχή— μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για να αναγνωριστεί ως οργανισμός παρακολούθησης.
Η οντότητα υποβάλλει την αίτηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, συνοδευόμενη από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα.
2. Για να αναγνωριστεί ως οργανισμός παρακολούθησης, ένας υποψήφιος αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8 του παρόντος κανονισμού.
3. Η Επιτροπή γνωστοποιεί την παραλαβή της αίτησης και χορηγεί στον υποψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Παρέχει επίσης στον υποψήφιο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα λάβει απόφαση για την αίτηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τον υποψήφιο σε περίπτωση που αναθεωρήσει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προκειμένου να συγκεντρώσει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα για την αξιολόγηση της αίτησης.
4. Αν μετά την παρέλευση τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης ή της τελευταίας έγγραφης ανακοίνωσης προς υποψήφιο, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη, η Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση αναγνώρισης ή έχει απορρίψει την αίτηση, ενημερώνει εγγράφως τον υποψήφιο για την πρόοδο της αξιολόγησης της αίτησης.
Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμοστεί περισσότερες από μία φορές στη διεκπεραίωση μιας αίτησης.
5. Η Επιτροπή διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών στις οικείες αρμόδιες αρχές, οι οποίες μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης.
Άρθρο 3
Πρόσθετα έγγραφα και πρόσβαση στους χώρους
1. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ένας υποψήφιος ή οι οικείες αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται από την Επιτροπή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
2. Ο υποψήφιος παρέχει στην Επιτροπή πρόσβαση στους χώρους του για να επαληθεύσει η τελευταία αν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των άρθρων 5 έως 8. Η Επιτροπή ενημερώνει εκ των προτέρων τον υποψήφιο για την επίσκεψη. Οι οικείες αρμόδιες αρχές μπορούν να συμμετάσχουν στην επίσκεψη.
Ο υποψήφιος προσφέρει την αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνει τις επισκέψεις αυτές. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση