fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμος 153/2003

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ.7), όπως τροποποιήθηκε από την «Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1997 για την τεχνική και επιστημονική αναπροσαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕ L 305 της 8.11.1997, σ.42), και για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 83/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά» (ΕΕ L 91 της 9.4.1983, σ. 30), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την «Οδηγία 89/370 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 για την τροποποίηση της Οδηγίας 83/129/ΕΟΚ σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά» (ΕΕ L 163 της 14.6.1989, σ. 37),

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 6, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2013/17/ΕΕ.

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
«άγρια πανίδα» σημαίνει κάθε ζώο το οποίο ζει εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση, αλλά δεν περιλαμβάνει τα άγρια πτηνά, τα θηράματα και το αγρινό·
«αγρινό» σημαίνει το είδος Ovis orientalis ophion·
«άγριο πτηνό» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·
«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·
«αστυνομικός» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αστυνομίας Νόμου·
«δείγμα» σημαίνει οποιοδήποτε ζώο ή φυτό, ζωντανό ή νεκρό, των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙII και IV, οποιοδήποτε μέρος ή προϊόν που προέρχεται από αυτά, καθώς και κάθε άλλο εμπόρευμα που αποδεικνύεται ότι είναι μέρος ή προϊόν ζώων ή φυτών αυτών των ειδών, βάσει συνοδευτικού εγγράφου, συσκευασίας ή σήματος ή σήμανσης ή άλλου στοιχείου·
«δημόσιο έργο» σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου·
«διατήρηση» σημαίνει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση, όπως αυτή περιγράφεται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 13·
«διευθυντής» σημαίνει το διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του·
«είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος» σημαίνει τα είδη τα οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ, III ή IV·
«είδη προτεραιότητας» σημαίνει τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος τα οποία σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα ΙΙ·
«ειδική ζώνη διατήρησης» σημαίνει τον τόπο κοινοτικής σημασίας ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13·
«είδος» σημαίνει το σύνολο των οργανισμών που αναπαράγονται ή μπορούν να αναπαραχθούν μεταξύ τους, παράγοντας γόνιμους απογόνους, και είναι απομονωμένοι αναπαραγωγικά από άλλα σύνολα οργανισμών·
«Επιστημονική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή η οποία ιδρύεται με βάση το άρθρο 4·
«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
«έργο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001·
«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1007/2009» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας·
«κατάσταση διατήρησης ενός είδους» σημαίνει το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο έδαφος της Δημοκρατίας·
«κατάσταση της διατήρησης ενός φυσικού οικότοπου» σημαίνει το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη που βρίσκονται σε αυτόν, και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα τη φυσική κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του οικότοπου, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο έδαφος της Δημοκρατίας·
«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα ή κλάδο υπουργείου·
«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·
«μέλος της Υπηρεσίας του Ταμείου Θήρας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·
«οικότοπος ενός είδους» σημαίνει το περιβάλλον που ορίζεται από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες στο οποίο ζει το οικείο είδος, σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου·
«περιβαλλοντική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2001·
«περιβαλλοντική εκτίμηση» σημαίνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής μελέτης και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη αποφάσεων, καθώς και την παροχή πληροφοριών σχετικά με την απόφαση·
«πολεοδομική αρχή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο του 1972 μέχρι 2002·
«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης·
«σχέδιο» σημαίνει κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα, περιλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, τα οποία:
(α)εκπονούνται ή /και εγκρίνονται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, προκειμένου να εγκριθούν μέσω νομοθετικής διαδικασίας,
(β)απαιτούνται βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων·
«τόπος» σημαίνει κάθε γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 9·
«τόπος κοινοτικής σημασίας» σημαίνει τον τόπο ο οποίος εγκρίθηκε ως τέτοιος από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο και είναι καταχωρισμένος στο αρχείο που τηρείται με βάση το άρθρο 9·
«τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας» σημαίνει τους τύπους φυσικών οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο Παράρτημα Ι·
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·
«Φύση 2000» σημαίνει το συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών (Natura 2000), το οποίο περιλαμβάνει τις ειδικές ζώνες διατήρησης και τις ζώνες ειδικής προστασίας που ορίζονται με βάση το άρθρο 7 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου του 2003·
«φυσικοί οικότοποι» σημαίνει τις χερσαίες ή θαλάσσιες περιοχές ή υγροτόπους που διακρίνονται χάρη στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε είναι ημιφυσικές·
«φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος» σημαίνει τους οικότοπους οι οποίοι αναγράφονται στο Παράρτημα Ι.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 28, 2016
Waste1
Πολιτικές Super User

Είναι και η πολιτική για τα απόβλητα διεφθαρμένη;

Το τελευταίο καιρό οι καταγγελίες και οι καταθέσεις γύρω από τα διάφορα έργα των αποβλήτων κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πέραν όμως από τα όποια προβλήματα υπάρχει και ακόμη ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε όσον…
Φεβρουαρίου 05, 2016
Πολιτικές Super User

Waste infringement case offers lessons for all

23/10/2015 Article taken from: Magazine Environment for Europeans The European Commission has just closed a decade-long case against Ireland for multiple and systemic infringement of the EU Waste Framework Directive. To comply with the 2005 European Court of…
Νοεμβρίου 01, 2015
SofaInTheCity
Πολιτικές Super User

Καναπέδες σε δρόμους και χωράφια

Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη του κυπρίου για τον καναπέ και την πολυθρόνα του. Αν κρίνουμε μάλιστα από το μεγάλο αριθμό καναπέδων και πολυθρόνων που βρίσκουμε σε δρόμους, σε ανοικτούς χώρους μέσα σε κατοικημένες περιοχές και έξω στη φύση τότε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Μενού...