Ο περί Άλατος Νόμος (ΚΕΦ.88)

Γονική Κατηγορία: Φύση και Βιοποικιλότητα Φύση και Βιοποικιλότητα - Κυπρος Εμφανίσεις: 1393

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η ιδιοκτησία και ο έλεγχος άλατος περιέρχεται στην Κυβέρνηση
2. Ολόκληρη η ιδιοκτησία και ο έλεγχος όλου του άλατος που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας ανήκει και περιέρχεται στην Κυβέρνηση της Κύπρου.

Η συλλογή και παρασκευή άλατος απαγορεύεται εκτός δυνάμει άδειας
3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν περισυλλέγει οποιοδήποτε άλας που σχηματίζεται με φυσικό τρόπο, ή παρασκευάζει άλας με οποιαδήποτε διαδικασία εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας εκτός με τη γραπτή άδεια του Ελεγκτή που λαμβάνεται εκ των προτέρων.

(2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπέρβαινα τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα προς αυτές θα πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που συλλέγεται ή παρασκευάζεται με τον τρόπο αυτό.

Λήψη άλατος από αλυκές, κλπ., απαγορεύεται
4. Πρόσωπο το οποίο λαμβάνει οποιοδήποτε άλας από οποιαδήποτε λεκάνη, αλυκή, σωρό άλατος ή τόπο στον οποίο συλλέγεται ή φυλάσσεται άλας για λογαριασμό της Κυβέρνησης της Κύπρου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου και επιπρόσθετα με αυτές πληρώνει ποσό ύψους είκοσι πέντε μίλς για κάθε οκά άλατος που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση