Διαχειριστικός έλεγχος για τις παραλίες της Κύπρου

AuditorGenΑνακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας

Διαχειριστικός έλεγχος για τις παραλίες της Κύπρου

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί ένας ευρείας κλίμακας έλεγχος που έχει διεξαχθεί σχετικά με τη διαχείριση των παραλιών της Κύπρου και η σχετική Έκθεση βρίσκεται από σήμερα αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (www.audit.gov.cy). Ο έλεγχος κάλυψε την εποπτεία, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση, τα θέματα επεμβάσεων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και της θαλάσσιας ζώνης, το πρόβλημα με τα απόβλητα των σκαφών αναψυχής και θέματα γενικής διαχείρισης των παραλιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο καθορισμός περιοχών λουομένων και περιοχών νερών κολύμβησης, η διάβρωση των ακτών και τα θαλάσσια έργα,  η ποιότητα των νερών κολύμβησης, η πρόσβαση παραλιών από άτομα με αναπηρίες, και η παρουσία ναυαγοσωστών στις παραλίες.