fbpx

Μενού...

smartslider3[20]

Απόφαση 1411/2001 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης σε αστικό περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Θεσπίζεται κοινοτικό πλαίσιο συνεργασίας (στο εξής καλούμενο "πλαίσιο συνεργασίας") προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδοτική και τεχνική υποστήριξη σε δίκτυα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι οργανωμένα σε τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανόμενων, εάν ενδείκνυται, των δήμων και κοινοτήτων των χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 8, με στόχο την ενθάρρυνση του σχεδιασμού, της ανταλλαγής και της εφαρμογής ορθών πρακτικών στους ακόλουθους τομείς:

- εφαρμογή, σε τοπικό επίπεδο, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον,

- βιώσιμη ανάπτυξη σε αστικό περιβάλλον,

- τοπική Ατζέντα 21.

Κυριότεροι εταίροι είναι, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή, δίκτυα αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανωμένοι αστικοί κύκλοι πολλαπλών ενδιαφερόντων, κοινοτικά δίκτυα όπως είναι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ), πανεπιστήμια και άλλοι παράγοντες, που οργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 2

1. Τα είδη των δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμα για κοινοτική στήριξη δυνάμει του παρόντος πλαισίου συνεργασίας ορίζονται στο παράρτημα.

2. Η Επιτροπή δύναται να παρέχει στήριξη σε οιοδήποτε δίκτυο αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ή, στην περίπτωση των συνοδευτικών μέτρων που αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος, και σε άλλους δικαιούχους που επιθυμούν να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες.

3. Η κοινοτική στήριξη καλύπτει δραστηριότητες που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ή/και κατά τα δύο επόμενα έτη.

4. Η ενδεικτική κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Με τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2, η Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει, μεταξύ των προτάσεων που υποβάλλονται, τα προς χρηματοδότηση σχέδια για τα θέματα προτεραιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 26, 2015

Οδηγία 2014/52 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:α) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:«ζ) “εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων”: νοείται η διαδικασία που συνίσταται:i) στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκ…
Αυγούστου 21, 2015

Οδηγία 2001/42 σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση βιώσιμης…
Αυγούστου 20, 2015

Οδηγία 2003/35 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Στόχος Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση του Aarhus, ιδίως με: α) την πρόβλεψη περί συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...