fbpx

Μενού...

smartslider3[20]

Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος 130/2013

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την
κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:
(α) Η θέσπιση όρων για τη διαθεσιμότητα και διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων με την κατάρτιση κανόνων αναφορικά με την έκφραση των επιδόσεων των δομικών προϊόντων σε σχέση με την προοριζόμενή τους χρήση·
(β) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Νοεμβρίου 15, 2015
traffic1

Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος 90/1972

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο Υπουργός3.-(1) Ο δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Υπουργός είναι καθ’ όσον αφορά το Τρίτον Μέρος ο Υπουργός Οικονομικών, αλλαχού δε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο δε εν τω παρόντι Νόμω όρος “ο Υπουργός” ερμηνεύεται αναλόγως και…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος (ΚΕΦ.96)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Χάραξη κλπ. οδών και ανέγερση κλπ. οικοδομών απαγορεύεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής3.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται-(α) να διανοίγει ή κατασκευάζει οδό(β) να ανεγείρει ή να ανέχεται ή να επιτρέπει να…
Αυγούστου 28, 2015

Ο περί Δημόσιων Οδών Νόμος (ΚΕΦ.83)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ερμηvεία2. Στo Νόμo αυτό-"δημόσια oδός" σημαίvει oπoιαδήπoτε oδό, πλατεία, μovoπάτι, αvoικτό τόπo ή χώρo πoυ αvήκει στη Δημoκρατία για τη χρήση από τo κoιvό δυvάμει oπoιoυδήπoτε εκάστoτε σε ισχύ Νόμoυ…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...