fbpx

Μενού...

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων - Κύπρος

All Stories

Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμος 142/2006

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

"ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας" σημαίνει την ανακαίνιση κτιρίου κατά την οποία υφίσταται ανακαίνιση άνω του 25% της επιφανείας του κελύφους του κτιρίου·
“αντλία θερμότητας” σημαίνει το μηχάνημα, τη συσκευή ή την εγκατάσταση που μεταφέρει θερμότητα από φυσικό περιβάλλον, όπως ο αέρας, το νερό ή το έδαφος, σε κτίρια ή βιομηχανικές εφαρμογές με την αναστροφή της φυσικής ροής της θερμότητας, κατά τρόπο ώστε να ρέει από χαμηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία· για τις αναστρέψιμες αντλίες θερμότητας δύναται να μεταφέρει θερμότητα από το κτίριο στο φυσικό περιβάλλον·
«απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου» σημαίνει τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15·
“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό ή/και κάθε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3Α·
“βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο” σημαίνει το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής, όπου -

(α) το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του κόστους ενεργειακών επενδύσεων, του κόστους συντήρησης και λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δαπανών και οικονομιών, της κατηγορίας του κτιρίου, των κερδών από την παραχθείσα ενέργεια), κατά περίπτωση και το κόστος απόρριψης, κατά περίπτωση·

Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες Νόμος 31/2009

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται γενικά ή ειδικά από αυτήν για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού˙

«βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» σημαίνει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση, λόγω τεχνολογικών, συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών·

Απριλίου 28, 2016
Waste1
Πολιτικές Super User

Είναι και η πολιτική για τα απόβλητα διεφθαρμένη;

Το τελευταίο καιρό οι καταγγελίες και οι καταθέσεις γύρω από τα διάφορα έργα των αποβλήτων κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πέραν όμως από τα όποια προβλήματα υπάρχει και ακόμη ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε όσον…
Φεβρουαρίου 05, 2016
Πολιτικές Super User

Waste infringement case offers lessons for all

23/10/2015 Article taken from: Magazine Environment for Europeans The European Commission has just closed a decade-long case against Ireland for multiple and systemic infringement of the EU Waste Framework Directive. To comply with the 2005 European Court of…
Νοεμβρίου 01, 2015
SofaInTheCity
Πολιτικές Super User

Καναπέδες σε δρόμους και χωράφια

Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη του κυπρίου για τον καναπέ και την πολυθρόνα του. Αν κρίνουμε μάλιστα από το μεγάλο αριθμό καναπέδων και πολυθρόνων που βρίσκουμε σε δρόμους, σε ανοικτούς χώρους μέσα σε κατοικημένες περιοχές και έξω στη φύση τότε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Μενού...