fbpx

Οδηγία 2014/77 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Γονική Κατηγορία: Καύσιμα Καύσιμα - ΕΕ Εμφανίσεις: 1125

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Το κείμενο της υποσημείωσης 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Οι μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 228:2012. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν τη μέθοδο ανάλυσης που καθορίζεται στο πρότυπο που αντικαθιστά το EN 228:2012, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ορθότητα και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ακρίβειας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.».
β) Το κείμενο της υποσημείωσης 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Άλλες μονοαλκοόλες και αιθέρες με τελικό σημείο ζέσεως που δεν υπερβαίνει εκείνο που αναφέρεται στο EN 228:2012.».
2) Στο παράρτημα II, το κείμενο της υποσημείωσης 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Οι μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 590:2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν τη μέθοδο ανάλυσης που καθορίζεται στο πρότυπο που αντικαθιστά το EN 590:2013, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ορθότητα και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ακρίβειας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.».

Άρθρο 2 1.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.


Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jose Manuel BARROSO 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Εκτύπωση