Μενού...

Καύσιμα - ΕΕ

All Stories

Οδηγία 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Θέμα — Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία θέτει κανόνες περί των μεθόδων υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, αφενός, στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οδικών οχημάτων και των μη οδικών κινητών μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα και, αφετέρου, στον ηλεκτρισμό που χρησιμοποιείται στα οδικά οχήματα.

Άρθρο 3 Μέθοδος υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα και της παρεχομένης ενεργείας, πλην των βιοκαυσίμων, και υποβολή εκθέσεων από προμηθευτές καυσίμων
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 7α παράγραφος 2 της οδηγίας 98/70/ΕΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας για να προσδιορίσουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα που προμηθεύουν.

ΟΔΗΓΙΑ 2004/75 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2003/96 ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
(1) Προστίθεται το εξής άρθρο :
«Άρθρο 18α
1. Εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού, χορηγείται στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρµογή των νέων ελάχιστων επιπέδων φορολόγησης µεταβατική περίοδος έως την 1η Ιανουαρίου 2007, ιδίως για να µην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των τιµών.
2. Χορηγείται η άδεια στην Κύπρο να εφαρµόσει µεταβατική περίοδο έως την 1η Ιανουαρίου 2008 για να προσαρµόσει το εθνικό της επίπεδο φορολογίας του πετρελαίου ντίζελ και της κηροζίνης που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα κίνησης στο νέο ελάχιστο επίπεδο των 302 ευρώ ανά 1000 λίτρα και έως την 1η Ιανουαρίου 2010 ώστε να φτάσει σε 330 ευρώ. Εντούτοις, το επίπεδο φορολογίας για το πετρέλαιο ντίζελ και τη κηροζίνη που χρησιµοποιείται ως καύσιµο δεν θα είναι κατώτερο από 245 ευρώ ανά 1000 λίτρα από την 1η Μαΐου 2004.

Οδηγία 2009/30 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα οδηγία καθορίζει, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα:
α) τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών απαιτήσεων των κινητήρων αυτών· και
β) στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής.».
2) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α) στο πρώτο εδάφιο:

Οδηγία 2009/119 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Κοινότητα χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και βασιζόμενους στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, στη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και στη δημιουργία των απαραίτητων διαδικαστικών μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης σοβαρής έλλειψης.

Άρθρο 3 Αποθέματα έκτακτης ανάγκης — Υπολογισμός των υποχρεώσεων διατήρησης αποθεμάτων
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις προκειμένου να διασφαλίσουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, τη διατήρηση, προς όφελός τους, στην επικράτεια της Κοινότητας και σε μόνιμη βάση, ενός συνολικού επιπέδου αποθεμάτων πετρελαίου, ισοδύναμου τουλάχιστον με τη μεγαλύτερη από τις ποσότητες που αντιστοιχεί είτε σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών είτε σε 61 ημέρες μέσης ημερήσιας εσωτερικής κατανάλωσης.

Οδηγία 2014/77 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και ΙΙ της οδηγίας 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Η οδηγία 98/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Το κείμενο της υποσημείωσης 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:
«Οι μέθοδοι δοκιμών είναι εκείνες που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 228:2012. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν τη μέθοδο ανάλυσης που καθορίζεται στο πρότυπο που αντικαθιστά το EN 228:2012, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ορθότητα και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ακρίβειας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.».
β) Το κείμενο της υποσημείωσης 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

Οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για λόγους υγείας και περιβάλλοντος για τα καύσιμα που χρησιμοπούνται στα οχήματα με κινητήρα επιβαλλόμενης ανάφλεξης και στα οχήματα με κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση.

Άρθρο 3 Βενζίνη

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 το αργότερο, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εμπορία της μολυβδούχου βενζίνης στο έδαφός τους.

2. α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2000 το αργότερο, η αμόλυβδη βενζίνη μπορεί να διατίθεται στην αγορά, στο έδαφός τους, μόνο εάν πληροί τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα I.

Οδηγία 1999/32 σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου οι οποίες οφείλονται στην καύση ορισμένων τύπων υγρών καυσίμων και, εξ αυτού, η μείωση των επιβλαβών συνεπειών των εκπομπών αυτών στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

2. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οι οποίες οφείλονται στην καύση ορισμένων υγρών καυσίμων παραγώγων πετρελαίου επιτυγχάνεται με την επιβολή ανώτατων ορίων περιεκτικότητας των εν λόγω καυσίμων σε θείο ως προϋπόθεση για τη χρήση τους εντός της επικράτειας των κρατών μελών.

Ωστόσο, οι περιορισμοί στην περιεκτικότητα ορισμένων υγρών καυσίμων παραγώγων του πετρελαίου σε θείο, οι οποίοι θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία, δεν ισχύουν:

α) - για τα υγρά καύσιμα που είναι παράγωγα του πετρελαίου και χρησιμοποιούνται από τα θαλασσοπόρα πλοία, εκτός των καυσίμων που εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 3,

- για το ντίζελ πλοίων που χρησιμοποιείται από τα πλοία τα οποία κινούνται μεταξύ τρίτης χώρας και κράτους μέλους·

Οδηγία 2014/94 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 - Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών. Η παρούσα οδηγία ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτωσης των ηλεκτρονικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσω των εθνικών πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών, καθώς και κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω επαναφόρτωση και σημεία ανεφοδιασμού, και προδιαγραφές ως προς τις πληροφορίες προς τους χρήστες.

Αυγούστου 28, 2015

Οδηγία 2015/652 για τον καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70 σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Θέμα — Πεδίο εφαρμογής1. Η παρούσα οδηγία θέτει κανόνες περί των μεθόδων υπολογισμού και υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την οδηγία 98/70/ΕΚ.2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, αφενός, στα καύσιμα που…
Αυγούστου 26, 2015

ΟΔΗΓΙΑ 2004/75 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2003/96 ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΎΠΡΟ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1Η οδηγία 2003/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:(1) Προστίθεται το εξής άρθρο :«Άρθρο 18α1. Εκτός από τις περιόδους που ορίζονται στην παράγραφο 2 και εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισµού, χορηγείται…
Αυγούστου 25, 2015

Οδηγία 2009/30 με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 98/70 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογήςΗ παρούσα οδηγία καθορίζει, όσον αφορά τα οδικά οχήματα και τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα), τους…
Αυγούστου 24, 2015

Οδηγία 2009/119 σχετικά με υποχρέωση διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στην Κοινότητα χάρη σε μηχανισμούς χαρακτηριζόμενους από αξιοπιστία και διαφάνεια και…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...