FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος (ΚΕΦ.272)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2.Στο Νόμο αυτό-

«Αρχιεπιθεωρητής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα ή να ασκεί τις εξουσίες που του ανατίθενται από το Νόμο αυτό·

«πετρελαιοειδές» περιλαμβάνει οποιαδήποτε εύφλεκτη ουσία, η οποία παράγεται από πετρέλαιο και περιλαμβάνεται στις ακόλουθες τρεις κλάσεις:

(α) «πετρελαιοειδές κλάσης Α» περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως υγραέρια, βενζίνη αεροπλάνων, βενζίνη για κινητήρες, αργό πετρέλαιο και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης κάτω από 37,8 βαθμούς Κελσίου·

(β) «πετρελαιοειδές κλάσης Β» περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως καύσιμο αεριωθουμένων τύπου κηροζίνης, φωτιστικό πετρέλαιο, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης/ντίζελ και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω από 37,8 βαθμούς αλλά κάτω από 60 βαθμούς Κελσίου·

(γ) «πετρελαιοειδές κλάσης Γ» περιλαμβάνει τα προϊόντα που είναι συνήθως γνωστά ως πετρέλαιο θέρμανσης, ελαφρύ Μαζούτ, βαρύ Μαζούτ, καύσιμο ορυκτέλαιο και οποιοδήποτε άλλο πετρελαιοειδές με σημείο ανάφλεξης όχι κάτω από 60 βαθμούς Κελσίου.

«πρόσωπο» περιλαμβάνει Δήμο που εγκαθιδρύεται βάσει του περί Δήμων Νόμου.

Προδιαγραφές πετρελαιοειδών
Οι προδιαγραφές πετρελαιοειδών είναι αυτές που καθορίζονται εκάστοτε δυνάμει του περί Προδιαγραφών των Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου του 2003.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο