FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγία 2000/84 σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "περίοδος θερινής ώρας" νοείται η περίοδος του έτους κατά την οποία η ώρα μετατίθεται εξήντα λεπτά μπροστά σε σχέση με την ώρα που ισχύει το υπόλοιπο έτος.

Άρθρο 2

Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας αρχίζει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 1 π.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Άρθρο 3

Από το έτος 2002, η περίοδος της θερινής ώρας λήγει, σε κάθε κράτος μέλος, στις 1 π.μ., ώρα Γκρίνουιτς, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), για πρώτη φορά κατά τη δημοσίευση της παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, ανακοίνωση περιέχουσα τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου θερινής ώρας για τα πέντε επόμενα έτη.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τον αντίκτυπο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στους οικείους τομείς.

Η έκθεση συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιεί κάθε κράτος μέλος στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Απριλίου 2007.

Η Επιτροπή, εφόσον κριθεί αναγκαίο και βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης, υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα υπερπόντια εδάφη των κρατών μελών.

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2001. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 8

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2001.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόεδρος

N. Fontaine

Για το Συμβούλιο

Πρόεδρος

B. Ringholm

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο