FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Kανονισμός 1254/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών μονάδων εξαερισμού

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας για τις οικιακές μονάδες εξαερισμού.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακές μονάδες εξαερισμού οι οποίες:
α) είναι μονοκατευθυντικής ροής (απαγωγής ή παροχής αέρα) με ηλεκτρική ισχύ εισόδου κάτω των 30 W·
β) έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·
γ) έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, για σύντομα χρονικά διαστήματα, και συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις δομικών κατασκευών όσον αφορά την πυρασφάλεια, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·


δ) έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για λειτουργία:
i) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία λειτουργίας του ρεύματος αέρα υπερβαίνει τους 100 °C,
ii) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κινητήρα που τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα, αν βρίσκεται εκτός του ρεύματος αέρα, υπερβαίνει τους 65 °C,
iii) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία του ρεύματος αέρα ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κινητήρα, αν βρίσκεται εκτός του ρεύματος αέρα, είναι χαμηλότερη από – 40 °С,
iv) σε συνθήκες όπου η τάση τροφοδότησης υπερβαίνει τα 1 000 V AC ή 1 500 V DC,
v) σε τοξικό, πολύ διαβρωτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με λειαντικές ουσίες·

ε) περιλαμβάνουν εναλλάκτη θερμότητας και αντλία θερμότητας, που προορίζονται για την ανάκτηση θερμότητας ή που επιτρέπουν τη μεταφορά ή απαγωγή θερμότητας επιπλέον της θερμότητας του συστήματος ανάκτησης θερμότητας, εκτός αν πρόκειται για μεταφορά θερμότητας με σκοπό την προστασία από τον παγετό ή την αποπάγωση·
στ)
χαρακτηρίζονται απορροφητήρες κουζίνας που καλύπτονται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αρ. 65/2014 της Επιτροπής (6). 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο