FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

2006/944: Απόφαση της Επιτροπής για τον καθορισμό των αντίστοιχων επιπέδων εκπομπών που επιμετρούνται στην Κοινότητα και σε κάθε κράτος μέλος της δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κυότο, σύμφωνα με την Απόφαση 2002/358

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Τα αντίστοιχα επίπεδα εκπομπών, εκφραζόμενα σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία επιμετρούνται στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της για την πρώτη περίοδο ποσοτικοποιημένης δέσμευσης περιορισμού και μείωσης εκπομπών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο, καθορίζονται στο παράρτημα.


Άρθρο 2
Η διαφορά των 11 403 608 τόνων ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, μεταξύ των επιπέδων εκπομπών της Κοινότητας και του αθροίσματος των επιπέδων εκπομπών των κρατών μελών που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2002/358/ΕΚ, εκδίδεται από την Κοινότητα ως καταλογισμένες ποσοτικές μονάδες.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.


Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΉΜΑΣ
Μέλος της Επιτροπής 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο