FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Απόφαση 377/2013 για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 16 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν δράση κατά των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών όσον αφορά τις υποχρεώσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2α και στο άρθρο 14 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας για τα ημερολογιακά έτη 2010, 2011 και 2012 σε σχέση με τη δραστηριότητα προς και από αεροδρόμια που ευρίσκονται σε χώρες εκτός της Ένωσης που δεν είναι μέλη της ΕΖΕΣ, σε εξαρτήσεις και εδάφη των κρατών του ΕΟΧ ή σε χώρες που έχουν υπογράψει συνθήκη προσχώρησης με την Ένωση, εάν στους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχουν χορηγηθεί δωρεάν δικαιώματα για τέτοια δραστηριότητα όσον αφορά το 2012 ή, εφόσον έχουν χορηγηθεί τέτοια δικαιώματα, έχουν επιστρέψει, έως την τριακοστή ημέρα μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης, σε κράτη μέλη για ακύρωση έναν αριθμό δικαιωμάτων αεροπλοΐας του 2012, ο οποίος αντιστοιχεί στο μερίδιο των εξακριβωμένων τονοχιλιομέτρων της εν λόγω δραστηριότητας κατά το έτος αναφοράς 2010.

Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη ακυρώνουν όλα τα δικαιώματα αεροπλοΐας για το 2012, τα οποία είτε δεν έχουν χορηγηθεί είτε, εάν έχουν χορηγηθεί, έχουν επιστραφεί σε αυτά. για πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια που αναφέρονται στο άρθρο 1.
2. Όσον αφορά την ακύρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό μειωμένο αριθμό δικαιωμάτων αεροπλοΐας για το 2012. Η εν λόγω μείωση είναι ανάλογη προς τον μικρότερο αριθμό συνολικών δικαιωμάτων αεροπλοΐας σε κυκλοφορία. Στον βαθμό που ο μειωμένος αριθμός των εν λόγω δικαιωμάτων δεν έχει τεθεί σε πλειστηριασμό πριν από την 1η Μαΐου 2013, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν αναλόγως τον αριθμό δικαιωμάτων αεροπλοΐας που θα τεθούν σε πλειστηριασμό το 2013.

Άρθρο 3
Τα δικαιώματα αεροπλοΐας που ακυρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 4
Η Επιτροπή παρέχει την καθοδήγηση που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο