FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

2013/634 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση 406/2009

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Οι αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής κάθε κράτους μέλους για κάθε έτος κατά την περίοδο 2013-2020 καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2
Όταν μια πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν απογραφές των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται με την εφαρμογή των τιμών δυναμικού πλανητικής υπερθέρμανσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 4η έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, που εγκρίθηκε με την απόφαση 15/CP.17 της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, οι αναπροσαρμογές των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών που καθορίζονται στο παράρτημα II θα εφαρμόζονται από το πρώτο έτος για το οποίο καθίσταται υποχρεωτική η εν λόγω υποβολή των απογραφών των αερίων θερμοκηπίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο