FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 666/2014 σχετικά με τον καθορισμό ουσιαστικών απαιτήσεων για ένα ενωσιακό σύστημα απογραφής, με βάση τις μεταβολές των δυναμικών υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Η ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου είναι το άθροισμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πηγές και των απορροφήσεων από καταβόθρες στα κράτη μέλη όσον αφορά το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 52 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καταρτίζεται με βάση τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών, όπως αναφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, για την πλήρη χρονοσειρά των ετών απογραφής.

2.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις για ένα ενωσιακό σύστημα απογραφής, προσδιορίζοντας περαιτέρω κανόνες σχετικά με την κατάρτιση και τη διαχείριση της ενωσιακής απογραφής των αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τη συνεργασία με τα κράτη μέλη κατά την υποβολή των ετησίων εκθέσεων και για την εξέταση των απογραφών βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC).

3.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με τα δυναμικά υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις διεθνώς συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά τον καθορισμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την απογραφή των αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο 2

Απογραφή των αερίων θερμοκηπίου

1.   Κατά την κατάρτιση και τη διαχείριση της ενωσιακής απογραφής των αερίων θερμοκηπίου, η Επιτροπή φροντίζει να διασφαλίσει τα εξής:

α) την πληρότητα της ενωσιακής απογραφής των αερίων θερμοκηπίου με την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013·
β) ότι η ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου αποτελεί διαφανή σώρευση των απογραφών των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από καταβόθρες στα κράτη μέλη και αντικατοπτρίζει με διαφανή τρόπο τη συμβολή των απογραφών των κρατών μελών σχετικά με τις εκπομπές και απορροφήσεις από καταβόθρες των αερίων θερμοκηπίου·
γ) ότι το σύνολο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από καταβόθρες στην Ένωση όσον αφορά ένα έτος αναφοράς είναι ίσο με το άθροισμα των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από καταβόθρες στα κράτη μέλη που αναφέρονται στις εκθέσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 για το ίδιο έτος·
δ) ότι η ενωσιακή απογραφή των αερίων θερμοκηπίου περιλαμβάνει μια συνεπή χρονοσειρά των εκπομπών και των απορροφήσεων από καταβόθρες για όλα τα έτη αναφοράς.

2.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη φροντίζουν να αυξάνεται η συγκρισιμότητα των απογραφών των αερίων θερμοκηπίου των κρατών μελών.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ. Το κείμενο είναι ενοποιημένο και περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν από την πρώτη έκδοση του..

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο