FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγία 2006/40 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές από συστήματα κλιματισμού που τοποθετούνται σε οχήματα και την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων αυτών. Επίσης, η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξεις για την εκ των υστέρων τοποθέτηση και την επαναπλήρωση των συστημάτων αυτών.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
Η οδηγία εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1 όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα οχήματα της κατηγορίας Ν1 περιορίζονται στα οχήματα της κλάσης Ι που περιγράφονται στον πρώτο πίνακα του σημείου 5.3.1.4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1970, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα (8), όπως αυτός παρεμβλήθηκε με την οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9).

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο