FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Κανονισμός 1497/2007 περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 842/2006 των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε λειτουργούντα ή προσωρινά εκτός λειτουργίας σταθερά συστήματα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερους διασυνδεδεμένους περιέκτες, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μερών, που είναι εγκαταστημένα για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς σε καθορισμένο χώρο, εφεξής αποκαλούμενα «συστήματα πυροπροστασίας».
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σε ποσότητα 3 kg και άνω.

Άρθρο 2 Αρχεία σχετικά με το σύστημα
1. Ο χειριστής αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά με το σύστημα».
2. Η ποσότητα πλήρωσης με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου για σύστημα πυροπροστασίας δηλώνεται στα αρχεία σχετικά με το σύστημα.
3. Όποτε η ποσότητα πλήρωσης με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου για σύστημα πυροπροστασίας δεν δηλώνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ή στην επισήμανση του συστήματος, ο χειριστής μεριμνά για τον προσδιορισμό της ποσότητας από πιστοποιημένο προσωπικό.

Άρθρο 3 Εξέταση αρχείων σχετικά με το σύστημα
1. Πριν διενεργήσει έλεγχο διαρροής, το πιστοποιημένο προσωπικό ανατρέχει στα αρχεία σχετικά με το σύστημα.
2. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται εν προκειμένω στις πληροφορίες που αφορούν επαναλαμβανόμενα προβλήματα ή προβληματικές περιοχές.

Άρθρο 4 Οπτικοί έλεγχοι και έλεγχοι με το χέρι
1. Προκειμένου να εντοπίσει τη ζημία και ενδείξεις διαρροής, το πιστοποιημένο προσωπικό διενεργεί οπτικούς ελέγχους των χειριστηρίων, περιεκτών, κατασκευαστικών μερών και συνδέσεων υπό πίεση.
2. Οποιαδήποτε ένδειξη διαρροής φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου στο σύστημα πυροπροστασίας ελέγχεται από πιστοποιημένο προσωπικό.
3. Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες καταστάσεις συνιστά ένδειξη διαρροής:
α) ένα σταθερό σύστημα ανίχνευσης διαρροής δείχνει ότι συμβαίνει διαρροή·
β) ένας περιέκτης δείχνει απώλεια πίεσης, κατόπιν θερμοκρασιακής προσαρμογής, σε ποσοστό άνω του 10 %·
γ) ένας περιέκτης δείχνει απώλεια ποσότητας πυροσβεστικού μέσου σε ποσοστό πάνω από 5 %·
δ) υπάρχουν άλλες ενδείξεις για απώλεια αερίου πλήρωσης.
4. Τα πιεσόμετρα και οι συσκευές παρακολούθησης του βάρους ελέγχονται μία φορά ανά δωδεκάμηνο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή τους λειτουργία. 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο