fbpx

Μενού...

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ποιότητα του αέρα - Κύπρος

All Stories

Κ.Δ.Π. 193/2004 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Κ.Δ.Π. 379/2008 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΚΑΔΜΙΟ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2654 Κ.Δ.Π.379/2008 Αρ. 4308,17.10.2008 Αριθμός 379
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 188(1) ΤΟΥ 2002, 53(1) ΚΑΙ 54(1) ΤΟΥ 2004,
161(1) ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 17(1) ΤΟΥ 2007)
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΚΑΔΜΙΟ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007 (Κ.Δ.Π. 111 ΤΟΥ 2007)
Καταρτισμός Καταλόγου Ζωνών δυνάμει του Κανονισμού.4
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται για καταρτισμό καταλόγου ζωνών σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 111 του 2007), καθορίζει ότι ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αποτελεί μία ζώνη.
Έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2008.

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (ετήσια ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) τροποποιητικοί Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 25/2012

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 1. Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμούς του 2004 που στο εξής θα αναφέρονται ως "οι βασικοί κανονισμοί" και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 και 2012.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Κ.Δ.Π. 111/2007 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα)

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμων του 2002 έως 2007, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990)

ΚΔΠ 25/2012 σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους ΑτμοσφαιΡlκούς Ρύπους) Κανονισμούς του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί,,) και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 και 2012.

Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος 10/2008

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του κοινοτικού κανονισμού με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ»

Ερμηνεία
2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αρμόδιος φορέας» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος˙

«ενδιαφερόμενα μέρη» σημαίνει τους φορείς διαπίστευσης και αδειοδότησης, τις εκτελεστικές αρχές, τους εκπροσώπους οργανισμών, τις τοπικές κοινότητες και το κοινό που επηρεάζεται ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη λειτουργία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πελατών αυτών˙

Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος 77/2010

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:Η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο τώρα

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης και δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη».

Ερμηνεία
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση συνδυασμού σταθερών μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης και/ή ενδεικτικών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 5·

«ΑΣ10» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως αυτό ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10, EN 12341, με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm·

Οκτωβρίου 31, 2015

Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη ΣτιΒάδα του ·Οζοντος (Υποχρεώσεις αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες, Προϊόντα και Εξοπλισμό) Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 66/2011

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: 8.-(1) Αναφορικά με την εισαγωγή προϊόντων ΚΟΙ εξοττλlομοιί στη Δημοκρατία από Τρίτη χώρσ, ο εισαγωγέας παρουσιάζει στις τελωνειακές αρχές βεβαίωση ή δήλωση του κατασκευαστή όTl τα συγκεκριμένα προϊόντα κω εξοπλισμός bEV περιέχουν…
Οκτωβρίου 31, 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1979) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΘΟΡΙΑΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (1984) ΑΥΤΗΣ Νόμος 184/1991

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.
Οκτωβρίου 31, 2015

Ο περί του Πρωτoκόλλoυ της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Aτμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που αφoρά τον Έλεγχο των Εκπομπών του Αζώτου ή των Διαμεθοριακών Ροών τους Νόμος 40/2004

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: Απόφαση 93/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 1993 που αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης. του j979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με την καταπολέμηση των…
Οκτωβρίου 31, 2015

Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της Οξίνισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε Επίπεδο Εδάφους Νόμος 14/2007

Χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση τηςΟξινισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε ΕπΙπεδο Εδάφους, το οποΙο έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 30…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Publications on air quality

 • Air quality in Europe 2019

  Publications Oct 16, 2019 | 04:00 am

  This report presents an updated overview andanalysis of air quality in Europe from 2000 to 2017.It reviews the progress made towards meeting the airquality standards established in the two EU AmbientAir Quality Directives and towards the World HealthOrganization (WHO) air[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2018

  Publications Oct 29, 2018 | 03:05 am

  The current report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe from 2000 to 2016. It reviews the progress made towards meeting the air quality standards established in the two EU Ambient Air Quality Directives and towards[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe - 2017 report

  Publications Oct 11, 2017 | 03:55 am

  "Air quality in Europe — 2017 report"presents an updated analysis of air quality and its impacts, based on official data from more than 2 500 monitoring stations across Europe in 2015.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 05:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2015 report

  Publications Nov 30, 2015 | 04:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused in the state in 2013 and the development from 2004 to 2013. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives.[…]

  Read more...

Μενού...